Tôi có thể rút Bitcoin từ ví Paxful về các ví bên ngoài nền tảng hay không?

Bạn có thể dễ dàng gửi Bitcoin của mình từ ví Paxful tới một ví bên ngoài nền tảng từ trang . Chúng tôi hỗ trợ tất cả các loại ví Bitcoin chính, tuy nhiên vẫn có một ngoại lệ. 

Hiện nay, có ba định dạng địa chỉ Bitcoin được sử dụng:

  1. Các địa chỉ P2PKH bắt đầu với số 1.
    Ví dụ: 1BvBMSEYstWetqTFn5Au4m4GFg7xJaNVN2.
  2. Địa chỉ định dạng P2SH bắt đầu với số 3.
    Ví dụ: 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy.
  3. Địa chỉ định dạng Bech32 hay được biết tới với tên "địa chỉ bc1" bắt đầu với bc1.
    Ví dụ: bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq.

Bech32 được phần lớn ví nóng và lạnh hỗ trợ, tuy nhiên định dạng này chỉ được hỗ trợ bởi một vài nền tảng quy đổi.

Ví Paxful cho phép rút tiền về các địa chỉ P2PKH, P2SH,Bech32.

Ngoài ra, hãy xem thêm cách gửi Bitcoin từ ví Paxful và các thông tin chi tiết về chi phí Paxful.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm