Các Giới hạn và Xác minh

Xác minh là một phần quan trọng của Paxful bởi chúng tôi hướng tới việc mang lại trải nghiệm giao dịch an toàn nhất có thể trên nền tảng.

Bảng dưới đây liệt kê nhiều cấp độ xác minh cùng những lợi ích ứng của từng cấp độ:

Cấp độ Thông tin cần xác thực Giới hạn giao dịch Giới hạn khối lượng giao dịch trọn đời Giới hạn tiền gửi trọn đời từ Ví
0 - 0$ 0$ 0$
1 Điện thoại 1.000$* 1.000$ * 1.000$*
2 Email và ID 10.000$ 10.000$ 10.000$
3 Địa chỉ 50.000$ Không giới hạn Không giới hạn
4 Thẩm định Chi tiết Tăng cường Hơn 50.000$ Không giới hạn Không giới hạn
 • Người dùng từ các quốc gia trong danh sách này cần xác minh cấp độ 1 và 2 để có thể bán, quy đổi hoặc rút tiền điện tử hay bất cứ tài sản nàotừ ví Paxful của họ.

 • Các giao dịch Lightning có giới hạn bổ sung là 750$ cho mỗi giao dịch và tổng cộng 10.000$ mỗi tháng.

lưu ý: Giới hạn giao dịch và giới hạn tiền gửi ra ví bên ngoài được theo dõi riêng biệt. Ví dụ, bạn có thể còn 500$ để giao dịch và 9.000$ để gửi ra các ví bên ngoài nền tảng.

Vì sao tôi lại cần xác minh tài khoản?

Sau đây là thông tin sơ lược về những đặc quyền bổ sung bán sẽ được hưởng sau khi hoàn thành mỗi cấp độ xác minh:

Cấp độ 1

 • Tăng cường bảo mật cho tài khoản

 • Khả năng giao dịch và gửi nhiều tiền điện tử hơn

 • Khả năng quy đổi tiền điện tử

Cấp độ 2

 • Tăng giới hạn giao dịch và giới hạn tiền gửi ra ví bên ngoài

 • Sử dụng thêm các phương thức thanh toán

 • Sử dụng thêm các phương thức thanh toán

Cấp độ 3

 • Tăng giới hạn giao dịch và giới hạn tiền gửi ra ví bên ngoài
 • Loại bỏ yêu cầu nạp tiền đảm bảo 0.002 BTC để hiển thị đề nghị của bạn trên sàn giao dịch tiền điện tử

Cấp độ 4

 • Tăng giới hạn giao dịch và giới hạn tiền gửi ra ví bên ngoài

Cảnh báo: 

 • Người dùng từ những quốc gia trong danh sách được yêu cầu thực hiện xác minh cấp độ 1 và 2 để sử dụng ví Paxful và giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi. Để rút tiền và thực hiện bất cứ giao dịch nào trên Paxful, người dùng phải xác minh ID của họ.
 • Bạn cần Xác minh ID để có thể tạo lập đề nghị giao dịch.
 • Để gửi tiền từ ví Paxful, bạn cần xác minh số điện thoại.
 • Giới hạn giao dịch cho mỗi lần giao dịch được tính toán dựa trên tổng khối lượng tất cả các giao dịch mà bạn có thể tham gia ở cấp độ hiện tại.  
 • Kiểm tra xem quốc gia của bạn có nằm trong danh sách xám của OFAC hay không. Trong trường hợp quốc gia của bạn nằm trong danh sách này, bạn cần Xác minh ID để có thể gửi tiền từ ví Paxful hoặc bán tiền điện tử.

Sau đây là một số trường hợp bổ sung có thể cần xác minh. Vui lòng tham khảo trung tâm hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm thông tin về quy trình xác minh.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm