Thêm thông tin tài khoản ngân hàng trong cuộc trò chuyện giao dịch

Đây là hướng dẫn về cách bổ sung thông tin ngân hàng trong cuộc trò chuyện giao dịch. Lựa chọn này giúp bạn lưu lại thông tin ngân hàng an toàn và không phải gửi thông tin này theo cách thủ công cho đối tác giao dịch. Bạn có thể lưu lại nhiều hơn một thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng chúng cho tất cả những giao dịch với phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng.

Thêm tài khoản ngân hàng

1. Bắt đầu một giao dịch với phương thức thanh toán Chuyển khoản Ngân hàng. Ở phần dưới cùng bên trái của khung trò chuyện giao dịch, nhấn TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA TÔI.

1-bank-transfer-tradeEDIT.png

Một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện.

Lưu ý: Nếu bạn đã sở hữu một tài khoản, vui lòng tới mục Chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng trong cuộc trò chuyện giao dịch.

2. Trên cửa sổ pop-up, nhấn THÊM TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG.

2-add-bank-accountEDIT.png

3. Lựa chọn loại tài khoản, quốc gia và đơn vị tiền tệ, sau đó nhấn Tiếp theo.

AddInChat3.png

4. Hoàn thiện những trường thông tin sau:

AddInChat4.png

Trường tên Mô tả Ghi chú
Số định tuyến Mã gồm chín chữ số để nhận diện tổ chức tín dụng của bạn. Chỉ tại Hoa Kỳ
Số tài khoản Số tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn.  
Tên chủ tài khoản Tên của chủ tài khoản Tên chủ tài khoản phải trùng khớp chính xác như đã kê khai trên tài khoản Paxful.
IBAN Số tài khoản ngân hàng quốc tế của bạn Chỉ tại Liên minh châu Âu
Ngân hàng Tên ngân hàng của bạn Chỉ tại Nigeria

5. Nhấn thông tin chuyển khoản quốc tế (không bắt buộc) và hoàn thiện những trường thông tin bổ sung như sau:

AddInChat5.png

Lưu ý: Nếu muốn nhận các khoản thanh toán quốc tế, bạn cần cung cấp các thông tin bổ sung về Chủ Tài khoản.

AddInChat6.png

Thông tin Mô tả Ghi chú
Quốc gia cư trú Quốc gia cư trú hiện tại của bạn. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng. Không phải là quốc gia quốc nơi bạn sinh ra.
Tiểu bang/Khu vực Bang hoặc khu vực cư trú hiện tại. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Thành phố Thành phố cư trú hiện tại của bạn. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Mã bưu chính Mã Zip khu vực bạn sinh sống. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.
Địa chỉ Địa chỉ cư trú đầy đủ. Như đã ghi trong các tài liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng.

 

6. Nhấn Thêm tài khoản.

AddInChat7.png

Tài khoản ngân hàng của bạn xuất hiện trong cửa sổ ở cuối cuộc trò chuyện giao dịch.

3-bank-accountEDIT.png

 

Ghi chú:
  • Những khách hàng sinh sống tại quốc gia mà chúng tôi không hỗ trợ sẽ không thấy tính năng này.
  • Không thể xóa thông tin ngân hàng khỏi đoạn trò chuyện sau khi gửi. Tuy nhiên, bạn có thể gửi thông tin tài khoản nhiều hơn một lần.

Chia sẻ tài thông tin khoản ngân hàng

1. Trong trò chuyện giao dịch, nhấn TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA TÔI.

1-bank-transfer-tradeEDIT.png

Một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện.

2. Nhấn vào tài khoản ngân hàng mà bạn muốn chia sẻ.

3-bank-accountEDIT.png

Cuộc hộp thoại Chia sẻ thông tin tài khoản của bạn với người mua sẽ xuất hiện.

3. Kiểm tra lại một lần nữa các thông tin bạn sẽ chia sẻ và nhấn Chia sẻ thông tin ngân hàng.

AddInChat10.png

Thông tin ngân hàng của bạn sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện giao dịch.

4-bank-detailsEDIT.png

Xem hướng dẫn của chúng tôi về cách thêm một tài khoản ngân hàng vào hồ sơ của bạn. Ngoài ra, xem bài viết của chúng tôi về cách bạn có thể bán tiền điện tử qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm