Những hình ảnh có watermark (hình mờ)

Tại sao Paxful lại thêm hình mờ vào ảnh?

Bạn có thể nhận thấy rằng tất cả ảnh được tải lên cuộc trò chuyện giao dịch đều được gắn hình mờ với mã giao dịch và tên của nền tảng. Đây là một biện pháp bảo mật, giúp ngăn ngừa thông tin nhạy cảm như ảnh thẻ quà tặng bị sử dụng trong những hành vi lừa đảo như môi giới hoặc bán lại thẻ quà một cách vô trách nhiệm. Chúng tôi mong muốn ngăn ngừa những kẻ lừa đảo khỏi hoạt động bán lại bất cứ thẻ quà nào mà họ kiếm được trên nền tảng của chúng tôi,

Khi nào ảnh không được gắn hình mờ?

Ngoài ra cũng có những lý do để không gắn hình mờ vào ảnh. Một trong những lý do đó trong trường hợp thẻ quà tặng là nhằm giải đáp bất cứ câu hỏi nào với công ty thẻ quà tặng. Vậy làm thế nào để có thể nhận những ảnh không gắn hình mờ?

  1. Hoàn thành và xác minh thành công quy trình xác minh ID/ xác minh danh tính (KYC).
  2. Sau đó những hình ảnh trong cuộc trò chuyện giao dịch sẽ được hiển thị mà không có hình mờ trong vòng 24 giờ sau khi tiền điện tử được giải ngân.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm