İtibari para


Fiat veya itibari para, bir devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak beyan edilen ancak fiziksel bir emtia tarafından desteklenmeyen paradır. İtibari paranın değeri, paranın yapıldığı malzemenin değeri yerine arz-talep ilişkisine dayanır. İtibari paranın yalnızca, hükümetin bu değeri koruduğu veya iki tarafın söz konusu değer üzerinde hemfikir olduğu için değeri vardır. İtibari para, ilk önceleri emtia destekli paraya bir alternatif olarak tanıtıldı.

Bu bölümdeki makaleler

Daha fazlasını göster