• Mga antas ng beripikasyon

  Ang beripikasyon ay mahalagang bahagi ng Paxful dahil nilalayon naming gumawa ng karanasan sa trade sa iyong platform bilang ligtas hangga't maaari. Ang sumusunod na talahanayan ay nagtatala ng iba't ibang antas ng beripikasyon kasama ang kani-kanilang mga benepisyo:

  Antas Beripikasyong Kinakailangan Kada Limit ng Trade Volume ng Trade Panghabambuhay na Limit Magpadala mula sa Panghabambuhay na Limit ng Wallet Tumanggap ng Wallet sa Panghabambuhay na Limit ng Wallet
  0 Wala $0 $0 $0 Hindi limitado
  1 Email at Telepono $1,500 $1,500 $1,500 Hindi limitado
  2 ID $10,000 $10,000 $10,000 Hindi limitado
  3 Adres $50,000 Hindi limitado Hindi limitado Hindi limitado
  4 Pinahusay na Due Diligence Mas mataas sa $50,000 Hindi limitado Unlimited Unlimited

   

  Tandaan: 

  • Ang kada trade na limit para sa isang trade ay kinalkula batay sa kabuuang dami ng lahat ng aktibong trade na available para sa iyong kasalukuyang antas.  
  • Ang mga limit na ito ay inilalapat mula 01.01.2020. Kapag ang account mo ay nilikha bago ang petsang ito, makakatanggap ka ng email na humihiling sa iyo na kumpletuhin ang karagdagang beripikasyon.

  Babala: 

  • Para lumikha ng alok, kailangan mong maging beripikado ang ID.
  • Para magpadala ng mga pondo mula sa iyong Paxful wallet, kailangan mong beripikahin ang iyong email at telepono.
  • Tingnan kung ang bansa mo ay OFAC grey list. Sakaling nasa listahan ang bansa mo, para magpadala ng pera mula sa Paxful wallet o magbenta ng bitcoin, kailangan mong maging beripikado ang ID.

  Narito ang ilan sa karagdagang mga kaso na maaaring mangailangan ng beripikasyon. Bisitahin ang aming kaalaman batay sa higit na impormasyon sa proseso ng beripikasyon.

 • Beripikasyon ng email

  Ang beripikasyon ng email ay mahalagang proseso para simulan ang pakikipagtrade sa Paxful. Nagdaragdag din ito ng layer ng seguridad sa account mo para sa i-restore o i-unlock ang account mo kung kinakailangan. Narito ang sunod-sunod na patnubay kung paano matagumpay na beberipikahin ang email mo.

  1. Mag-login sa Paxful account mo, i-hover sa ibabaw ng username sa kanang tuktok ng page at pindutin ang Settings mula sa context menu na lumilitaw.
   Email_verification_1.png

   Ang page ng Settings ay lilitaw.

  2. Sa ilalim ng beripikahin ang email address pindutin ang Ipadalang muli ang email
   Email_verification_2.png 
   Ang email ng beripikasyon ay ipapadala sa rehistradong email address mo. 
  3. Buksan ang email sa inbox mo na natanggap mula sa help@paxful.com, at pindutin ang Kumpirmahin ang Email. Ang email address mo ay matagumpay na beripikado. 

  Tandaan:

  • Maaari kang humiling ng bagong email ng kumpirmasyon isang beses lang kada 20 minuto.
  • Kung hindi mo makita ang email namin sa regular inbox mo, tingnan ang iyong Spam o Junk email folder din.
  • Ang iyong email ay beripikado, maaari mong itakda ang custom username sa iyong Account settings. NB! Maari itong isagawa nang minsan lang!

  Pagkatapos mong ma-verify ang email mo, nirerekomenda din namin sa iyo na beripikahin ang numero ng telepono mo at itakda ang two-factor authentication para sa account mo.

   

 • Beripikasyon ng telepono

  Bago mo simulan ang pakikipagtrade mo sa Paxful, kailangang maberipika ang numero ng telepono mo. Magbibigay din ito ng karagdagang seguridad sa account mo. Halimbawa, kapag ang account mo ay naka-lock dahil sa mga dahilan ng seguridad, madali mong maa-unlock ito kung may numero ka ng telepono na nakarehistro sa account mo. Ang beripikadong numero ng telepono ay mahalaga rin para sa two-factor authentication (2FA). Ganito mo beberipikahin ang numero ng telepono mo sa Paxful.

  Tandaan: Bago ka magsimula, kailangan mong beripikahin muna ang email.

  1. Mag-login sa Paxful account mo, i-hover sa ibabaw ng username sa kanang tuktok ng page at pindutin ang Settings mula sa context menu na lumilitaw.
   Email_verification_1_2.png

   Ang page ng Settings ay lilitaw. 
  2. Sa menu sa kaliwang bahagi ng page, pindutin ang Profile.
   Phone_verification_1.png
  3. Ilagay ang numero ng telepono sa puwang na TELEPONO at pindutin ang Tawagan ako o Magpadala ng code.
   Phone_verification2.png

   Tandaan: Nirerekomenda namin ang opsyon na Magpadala ng code dahil ang opsyon ng tawag ay hindi magagamit sa lahat ng bansa.

  4. a) Opsyon na tawagan ako
   Tumatanggap ka ng numero ng tawag na may kumpirmasyong code na numero. Makinig mabuti sa code at ilagay ito sa field sa ibaba at pindutin ang Isumite. Beripikado na ang numero mo.
   b) Ipadala ang opsyon na code
   Tumanggap ka ng SMS gamit ang kumpirmasyong code na numero. Ilagay ang code sa field sa ibaba at pindutin ang Isumite. Ang numero mo ay beripikado na.
   Phone_Verification_3.png

   Pagkatapos makumpirma ang numero ng telepono mo, isaalang-alang ang pag-activate ng 2FA at beripikahin ang ID mo.

   

   

 • Beripikasyon ng ID

  Dinadagdagan ng beripikasyon ng ID ang karanasan mo sa pakikipagtrade tungo sa bagong antas. Nagawa na namin ang aming buong makakaya para gawing mas madali para sa iyo ang prosesong ito. Narito ang sunod-sunod na patnubay para tulungan kang maberipika ang ID mo sa Paxful.

  Bago ka magsimula, tiyakin na naberipikado mo ang iyong telepono at email.

  Patnubay sa Video

  Narito ang maikling video na gagabay sa iyo sa proseso ng beripikasyon:

  Hakbang 1 Buksan ang Page ng Beripikasyon

  1. Maglogin sa iyong Paxful account, i-hover sa ibabaw ng username mo na matatagpuan sa kanang itaas ng page at pindutin angBeripikahin Ako .
   ID2.1.png
   Lilitaw ang dialog box na may patnubay na video sa beripikasyon. 

  2. Pagkatapos mapanood ang aming video, pindutin ang Ipagpatuloy ang beripikasyon.
   ID2.2.png
   Lilitaw ang page ng Beripikasyon.

  Hakbang 2 Ilagay Ang Mga Detalye Mo

  1. Punan ang mga puwang sa form ng beripikasyon ng ID.
  ID2.3.png

  Pangalan ng Puwang Paglalarawan
  Bansa kung saan nagmula ang litrato ng ID mo Pumili ng bansa kung saan ibinigay ang ID mo.
  Uri ng litrato ng ID Pumili ng uri ng ID na isinusumite mo.

  2. Pindutin ang Simulan ang proseso ng beripikasyon
  ID2.4.png
  Lilitaw ang page na beripikasyon ng litrato ng ID

  Hakbang 3 Ibigay ang ID mo na may Litrato

   

  1. Sa page ng ID ng beripikasyon, pindutin ang Simulan.
  ID2.5.png
  Lilitaw ang page na Isumite ang identity card.


  2. Piliin kung gusto mo o ayaw na kuhaan ng litrato ang ID o i-upload ang umiiral na file mula sa iyong device.
  ID2.6.0.png

  Tandaan: Nais mo bang ipagpatuloy ang beripikasyon ng mobile phone mo? Pindutin ang link sa ilalim ng Ilipat sa mobile?

  Kumuha ng Larawan

  Para pindutin ang litrato ng ID mo, tiyakin na ang dokumento mo ay handa na at sinusunod ang mga tagubilin na lumitaw sa screen.

  1. Pindutin ang Kumuha ng litrato.
  ID2.6.png

  2. Pindutin ang Simulan.
  ID2.7.png

  Babala: Magbigay ng pahintulot ng application para i-accessang iyong device camera.


  Ilagay ang ID mo sa sentro ng screen at tiyakin na ang lahat ng kinakailangang mga detalye ay makikita: 

  • ang iyong mukha sa dokumento
  • numero ng dokumento
  • ang iyong buong pangalan

  3. Pindutin ang icon na Kamera para kumuha ng larawan.
  ID2.7.1.png
  Nakuha na ang larawan at ipinakikita sa screen. 

  4. Kung malinaw ang litrato, pindutin ang Kumpirmahin. Kung ang litrato ay hindi nababasa o hindi ka nasisiyahan dito, pindutin ang Retake at subukan muli.
  ID2.8.png

  Ulitin muli ang proseso para kunan ang likod ng iyong ID card o lisensya sa Pagmamaneho. Sa kaso ng pasaporte, ipagpatuloy lang ang susunod na hakbang.

  I-upload ang file

  Kung gsuto mong i-upload ang file mula sa iyong device,

  1. Pindutin ang I-upload ang file.
  ID2.9.png
  Lilitaw ang page na I-upload ang litrato

  2. Pindutin ang Pumili ng file at piliin ang file mula sa iyong device.

  ID2.10.png 

  3. Click Pumili ng isa pang file kung gusto mong subukan muli. Kapag napili mo ang tamang file, pindutin ang Kumpirmahin.
  ID2.11.jpg

  Ulitin muli ang proseso para kunan ang likod ng iyong ID card o lisensya sa Pagmamaneho. Sa kaso ng pasaporte, ipagpatuloy lang ang susunod na hakbang.

  Hakbang 4 Kumpletuhinang Beripikasyon ng Mukha

  Kumuha ng Litrato

  Ang susunod na hakbang pagkatapos isumite ang ID mo ay kumpletuhin ang beripikasyon ng iyong mukha. Para beripikahin ang pagkakakilanlan ng mukha mo.

  1. Sa page na Beripikasyon ng mukha , pindutin ang Magpatuloy.
  ID2.12.png
  >Lilitaw ang Sentro ng iyong kamera.

  2. Tiyakin na ang iyong kamera ay gumagana at nakapuwesto nang tama. Pindutin ang Magpatuloy.
  ID2.13.png

  Ina-activate ng application ang iyong device camera para mapindot mo ang litrato ng iyong mukha.

  3. Sa oras na handa ka na, pindutin ang Simulan.

  selfiestartFinal____.png
  Habang pinipindot ang litrato, laging tandaan ang sumusunod na mga punto:

  • Tumingin ng tuwid sa kamera.
  • Tiyaking disente ang iyong pananamit at hindi nakasuot ng salamin o sumbrero.
  • Sundin ang mga tagubilin sa pamamagitan ng paglapit ng iyong mukha sa kamera.
  • Pagkasyahin ang mukha mo sa oval frame.

  Sakaling may problema, pindutin ang SuKung tagumpay, awtomatikong ipapadala ang litrato mo sa aming Team ng Beripikasyon.
  ID2.14.jpg

  Tandaan: Kapag pumalya ang pagtatangka, dagdagan ang liwanag sa silid.

  I-upload ang file

  1. Sa page na I-upload ang selfie, pindutin ang Pumili ng file.

  ID2.15.png

  2. Pindutin ang Pumili ng isa pang file kung gusto mong subukan muli. Kung napili mo ang tamang file, pindutin ang Kumpletuhin.

  ID_2.0_selfie_complete.png

  Aabisuhan ka tungkol sa iyong application sa loob lamang ng ilang minuto! Tingnan ang iyong inbox ng notipikasyon para malaman kung naaprubahan ang application mo o tinanggihan. Makakatanggap ka rin ng email ng resulta ng iyong beripikasyon.

  Tandaan:

  • May pangmatagalang limitasyon ng 5 pagsubok ng beripikasyon para sa bawat user!
  • Kung hindi ka nakatanggap ng sagot sa loob ng 24 oras, nangangahulugan ito na ang ID mo ay sasailalim sa manwal na beripikasyon. Ang manwal na beripikasyon ay maaaring tumagal nang mahigit 3 araw. Salamat sa iyong pagpapasensiya.

  Kung may mga katanungan ka o nahaharap sa anumang problema, kontakin kami sa verification@paxful.comhelp@paxful.com. Pagkatapos makumpleto ang beripikasyon ng ID, huwag mag-atubiling beripikahin ang address mo rin.

   

 • Kailangan ba ang beripikasyon ng ID?

  Hinihimok namin ang lahat ng user na beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunman, ang beripikasyon ay ipinag-uutos sa sumusunod na kaso:

  • Mga user na umabot sa katumbas nang 1,500 USD sa volume ng trade o aktibidad ng wallet kada taon ay dapat kumumpleto ng beripikasyon ng ID.
  • Ang mga user na umabot sa 10,000 USD sa volume ng trade o aktibidad ng wallet kada taon ay dapat kumumpleto beripikasyon ng ID at adres.
  • Ang mga user na umabot sa mas mataas na volume ng trade o nakibahagi sa tiyak na aktibidad ng wallet ay sasailalim sa pinahusay na due diligence at maaaring hilingan ng karagdagang impormasyon, kabilang ang beripikasyon ng video. 
  • Ang trading bitcoin ng mga user para sa cash sa personal at cash sa pamamagitan ng sulat para sa mga trade na mas mataas sa 50 USD ay dapat kumpletuhin ang ID at beripikasyon ng ID.
  • Ang mga user na gustong lumikha ng alok para bumili ng bitcoin ay dapat kumpletuhin ang beripikasyon ng ID.
  • Ang mga user na gustong lumikha ng alok para bumili o magbenta ng bitcoin para sa cash sa personal at cash sa pamamagitan ng sulat ay dapat kumumpleto ng ID at beripikasyon ng adres.

  Paano kung ayaw kong beripikahin ang account ko?

  Ang mga taong ayaw magberipika ng kanilang ID o adress ay maaari pa rin magpatuloy na gumamit ng mga serbisyo pero sasailalim sila sa trade at limitasyon ng wallet na ilalagay para sa mga hindi beripikadong user.

 • Mga kinakailangan sa beripikasyon ng ID

  Ang beripikasyon ng ID ay mahalagang aspekto ng pagtatatag ng matagumpay na profile ng Paxful. Nakalista ng artikulong ito ang pangunahing mga kahilingan para sa mabilis at matagumpay na beripikasyon ng ID. Ang mga kahilingan ay ang sumusunod:

  • Dapat 18 taon ka o mas matanda.
  • Dapat mayroon kang balidong email address.
  • Tanging mga personal na dokumento lang ang maaaring gamitin.
  • Tanging sumusunod na uri ng mga ID ang tatanggapin:
   • Pasaporte
   • Pambansang ID card (sa bagong format)
   • Lisensya sa pagmamaneho
   • Card sa pagboto (Nigeria lang)
   • Tax ID
   • Domestikong pasaporte (Russia lang)

  • Ang mga dokumento ng ID ay dapat may bisa hanggang sa petsa ng pagsusumite ng kahilingan sa beripikasyon.
  • Hindi tinatanggap ang format ng mga dokumentong ID.
  • Dapat na litrato mo ang selfie at hindi naka-scan na litrato mo.
  • Lahat ng file na in-upload ay dapat orihinal. Hindi puwedeng i-edit.
  • Lahat ng file ay dapat makita nang malinaw, mataas ang kalidad, JPEG format, lahat ng impormasyon ay dapat nababasa, hindi dapat natatakpan ng anumang takip ng pasaporte o ibang mga bagay.
  • Ang impormasyon sa dokumento ay dapat angkop sa impormasyong binigay sa form.
  • Kung ang dokumento mo ay nakasulat sa wika na hindi gumagamit ng alpabetong Ingles, maaari mo pa ring gamitin ito para sa beripikasyon. Kung ang katutubo mong wika ay hindi pa suportado ng aming verification provider, makakatanggap ka ng mensaheng: Hindi Suportadong ID.
  • Ang bansa kung saan ikaw ay isang mamamayan ay wala sa aming listahan ng mga naka-ban na bansa.
 • Beripikasyon ng adres

  Ang beripikasyon ng adres ay mahalagang bahagi ng aming KYC. Nagbibigay ito sa iyo na may mahigit na posibilidad sa aming platform. Narito ang aming patnubay kung paano sasailalim sa prosesong ito.

  Bago ka magsimula, tiyakin na matagumpay kang nakapasa sa aming beripikasyon ng ID.

  Hakbang 1 Buksan ang Page ng Beripikasyon

  1. Mag-login sa inyong Paxful account, i-hover mo sa ibabaw ng username mo na matatagpuan kanang itaas ng page at pindutin ang Settings.
   Email_verification_1_2.png
   Lilitaw ang page na Settings
  2. Sa kaliwang menu bar, pindutin ang Beripikasyon.
   Verification_ID_step1.2.png

   Lilitaw ang page ng Beripikasyon.

  Hakbang 2 Ilagay Ang Mga Detalye Mo

   1. Punan sa mga field sa form ng beripikasyon ng address.
    addressstep3NEW___.png

  Pangalan ng Field Paglalarawan Mga Komento
  Bansa ng Iyong Tinitirhan Piliin ang iyong kasalukuyang bansang tinitirhan.  
  Uri ng Patunay ng Adres ng Dokumento Pumili ng uri ng dokumento na isinusumite mo. Tinanggap na mga dokumento: utility bill, statement sa bangko, statement ng credit card.
  Rehiyon/Estado Pumili ng kasalukuyan mong estado o rehiyon ng tirahan.  
  Lungsod Lungsod na tinitirhan mo. Katulad ng ipinakikita sa dokumento mo.
  Address Line 1 Ilagay ang adres mo. Katulad ng ipinakikita sa dokumento mo.
  Address Line 2 Ipagpatuloy ang adres mo. Opsyonal ito.
  Postal Code Postal code mo. Katulad ng ipinakita sa dokumento mo.
  1. Pindutin ang SIMULAN ANG PROSESO NG BERIPIKASYON.
   address_Step3____.png

   Ang page na Beripikasyon ng adres ay lilitaw.

  Hakbang 3 I-upload ang Patunay ng Adres

  1. Pindutin ang I-upload ang mga file. I-upload ang dokumentong napili mo.

   Tandaan: Huwag kalimutang isumite ang patunay ng adres na wala pang 3 buwan. Kapag nagsumite ka ng mas matagal na dokumento, kailangan mong i-restart ang proseso ng beripikasyon.

   addressupload1___.png

  2. Pagkatapos pumili ng file pindutin ang Magpatuloy. Kung gusto mong pumili ng isa pang file, pindutin ang I-upload ang mga file at subukan muli.

   kyc_bank_statement___.jpg

  Aabisuhan ka tungkol sa application mo sa loob lang ng ilang minuto (5-10min)! Tingnan ang inbox ng notipikasyon mo kung naaprubahan ang application mo o tinanggihan. Maaari mo ring tingnan ang email inbox mo.

  Tandaan:

  • May pangmatagalang limitasyon ng 5 pagsubok ng beripikasyon para sa bawat user!
  • Kung hindi ka nakatanggap ng sagot sa loob ng 24 oras, nangangahulugan ito na ang dokumento mo ay sasailalim sa manwal na beripikasyon. Ang manwal na beripikasyon ay maaaring tumagal nang mahigit 3 araw. Salamat sa iyong pagpapasensiya.

  Sakaling may mga katanungan ka o isyu, mangyaring kontakin ang aming verification@paxful.comhelp@paxful.com.

 • Mga kinakailangan sa beripikasyon ng adres

  Ang beripikasyon ng adres ay mahalagang hakbang upang i-validate ang profile mo sa Paxful. Ang patunay ng adres mo ay dapat makatugon sa sumusunod na mga kinakailangan:

  • Ito ay dapat na ligal at nasusubaybayang dokumento (hal. naka-scan na mga papel, opisyal na mga download ng PDF, atbp). na ipinakikita ang buong pangalan at adres ng tirahan mo.

  Halimbawa: 

   • utility bill
   • bank statement
   • credit card statement
  • Ang adres daapt ang kasalukuyan mong pisikal na adres ng tirahan (hindi tatagal nang 3 buwan). Ang P.O. box adres ay hindi tatanggapin.
  • Ang dokumento mo ay dapat Ingles (Mga titik na latin).
  • Ang dokumento mo ay dapat buong kulay at hindi dapat naka-crop.
  • Ang adres ng dokumento ay dapat tugma sa adres na inilagay mo.
  • Kapag ang dokumento mo ay nasusulat sa wika na hindi gumagamit ng alpabetong Ingles, mangyaring isalin ito at ilakip sa susunod na deklarasyon kasama ang dokumento: “Dito ay pinatutunayan ko na ang nakalakip na dokumento ay opisyal at angkop na pagsasalin ng dokumento ko (uri ng dokumento). Kapag napag-alaman, ang Paxful ay may awtorisasyon at ganap na karapatan upang suspendehin ang account mo at hindi ire-refund ang balanse dahil sa maling impormasyon (Pangalan at petsa ng pagsasalin)(Pirma)."
   Ang repaso ng nasabing kahilingan ay tatagal nang hanggang dalawang linggo.

  Tingnan ang aming patnubay ng beripikasyon ng adres para sa higit pang mga detalye.

 • Beripikasyon para sa mga paraan ng pagbabayad

  Ang pakikipagtrade sa Paxful sa ilang kaso ay nangangailangan ng beripikasyon. Nakatala sa sumusunod na table ang mga senaryong ito:

  Paraan ng Pagbabayad Bumili ng Bitcoin Magbenta ng Bitcoin Lumikha ng Alok Mga Kinakailangan sa Beripikasyon
  Lahat     Bumili at magbenta ng bitcoin Beripikasyon ng ID
  Cash sa personal     Bumili at magbenta ng bitcoin Beripikasyon ng ID at ng address
  Cash sa pamamagitan ng sulat     Bumili at magbenta ng bitcoin Beripikasyon ng ID at address
  Cash sa personal 50 USD o higit pa kada trade 50 USD o higit pa kada trade   ID at beripikasyon ng address
  Cash sa sulat 50 USD o higit pa kada trade 50 USD o higit pa kada trade   Beripikasyon ng ID at ng address

  Para sa karagdagang impormasyon sa beripikasyon, tingnan ang aming Gabay ng Beripikasyon ng ID at alamin ang higit tungkol sa iba't ibang antas ng beripikasyon

   

 • Mga isyu at solusyon sa beripikasyon

  May ilang dahilan kung bakit ang beripikasyon ng ID mo ay maaaring tanggihan. Narito ang pinaka karaniwang dahilan:

  Narito ang mga patnubay kung paano lutasin ang mga isyung binanggit sa itaas sa oras ng beripikasyon:

  • Nag-upload ka ng hindi nababasa o mababang kalidad ng litrato.

  Isumite ang bagong kahilingan ng beripikasyon sa website namin. Mag-login at i-upload ang lahat ng kinakailangan. Tandaan na ang larawan ay dapat nasa JPEG format at maganda ang kalidad. Tiyakin naang litrato ay malapit at ang mga nilalaman ay nakikita. Tanggalin ang lahat ng takip mula sa dokumento at tiyakin na hindi ito natatakpan ng anumang iba pang bagay.

  • Nag-upload ka ng maling dokumento.

  Isumite ang bagong kahilingan ng beripikasyon gamit ang anumang tinanggap na mga dokumento ng ID tulad ng pasaporte mo, Pambansang ID card, Tax ID, lisensya sa pagmamaneho o card sa pagboto (Ang Pambansang ID card ay dapat bago ang format - hindi papel na format). Ang ibang mga dokumento ng ID tulad ng mga card ng ID ng estudyante ay hindi tinatanggap ng aming provider ng beripikasyon.

  • Na-upload mo na ang ID sa papel na format.

  Isumite ang bagong kahilingan ng beripikasyon gamit ang anumang tinanggap na mga dokumento ng ID tulad ng pasaporte mo, Pambansang ID card, lisensya sa pagmamaneho, o card sa pagboto (Ang Pambansang ID card ay dapat bago ang format). Ang dokumento ay hindi dapat papel ang format.

  • Ang ID mo at selfie ay nagpalitan sa oras ng pag-upload.

  Isumite ang bagong kahilingan ng beripikasyon at i-upload ang dokumento mo at selfie sa angkop na mga seksyon sa form ng beripikasyon ng Paxful. Tiyakin na ang dokumento at selfie mo ay malinaw na nakikita at mataas ang kalidad.

  • ANg ID ay lipas na.

  Kung nakatanggap ka ng maling mensahe na lipas na ang identipikasyon mo, maaari mong i-upload ang alternatibong ID tulad ng sa pasaporte mo, pambansang ID o lisensya sa pagmamaneho. Ang bagong ID na ina-upload mo ay dapat may petsa ng pagkapaso.

  • Nagbigay ka ng mga dokumento na hindi kabilang sa may-ari ng account.

  Mag-upload ng mga dokumento kasama ang mga detalyeng angkop sa mga detalye sa account mo: pangalan, apelyido, bansa. Ang litrato sa ID ay dapat angkop sa selfie na isinumite mo.

  • Ang mga dokumento mo ay in-edit at hindi orihinal

  Isumiteng muli ang kahilingan sa beripikasyon na may mga orihinal na dokumento nang walang anumang mga edit sa kanila. Ang mga litrato ay dapat buo ang kulay, nang walang anumang uri ng pagputol o manipulasyon.

  • May problema ka sa pagkuha ng selfie.

  Kapag nakakuha ka ng mensaheng mali sa oras ng pagsusuri sa live (kung saan pinipindot mo ang selfie para sa pagkumparahin namin ang litrato mo sa ID mo), ito ay dahil ang app na ito ay hinihigpitan mula sa pag-access ng kamera ng device mo. Halimbawa, kapag ang application ay walang access sa kamera ng telepono mo. Tiyakin na ang browser mo ay may access sa kani-kanilang kamera ng device. Bilang kahalili, maaari mong subukan ang proseso ng beripikasyon sa iba't ibang browser o device.

  • Nag-upload ka ng litrato ng naka-scan na litrato sa halip na kumuha ng selfie.

  Ang beripikasyon ng provider ay hindi tumatanggap ng mga litrato ng naka-scan na litrato sa lugar ng selfie. I-upload ang orihinal na digital na mga litrato lang. Ang mga naka-upload na litrato ay dapat nasa JPEG na format at mataas ang kalidad. Tiyakin na ang litrato ay malapit at malinaw.

  • Ang ID mo ay nasa lengguwahe na walang titik na Latin.

  Kapag ang dokumento mo ay nakasulat sa wika na hindi gumagamit ng alpabetong Ingles, magagamit mo pa rin ito para mag-apply sa beripikasyon. Kapag tumanggap ka ng mensahe na "hindi suportadong ID", nangangahulugan ito na ang iyong katutubong wika ay hindi suportado ng aming provider ng beripikasyon. Sa kasong ito, subukan ang isa pang balidong dokumento, mas mabuti kung sa Ingles.

  • Naabot mo na ang limit ng mga pagtatangka sa beripikasyon.

  Maaari kang gumawa ng pinakamataas na 5 pagtatangka upang beripikahin ang sarili mo sa isang habambuhay. Kung nagamit mo na ang 5 pagtatangka, hindi ka maaaring magpatuloy sa beripikasyon.

  Sakaling may mga tanong o isyu, kontakin ang: verification@paxful.com o help@paxful.com
 • Listahan ng mga naka-ban na bansa, OFAC

  Simula Oktubre 2018

  Bilang kumpanya ng US, sumusunod kami sa pahintulot ng Office of Foreign Assets Control ("OFAC"). Ang OFAC ay isang sangay ng division of the US Department of the Treasury na nangangasiwa at nagpapatupad ng mga pahintulot batay sa banyagang patakaran ng US at mga layunin ng pambansang seguridad laban sa nakatarget na mga banyagang bansa at rehimen, terorista at mga pambansang iligal na mga nagbebenta narkotiko, na nagsasagawa ng mga aktibidad na nauugnay sa paglaganap ng mga sandata ng malawakang pagkasira, at ibang mga bansa ng panganib sa pambansang seguridad, pambansang patakaran o ekonomiya ng Estados Unidos. Dahil diyan, ang ilan ay malawak ang base at nakatuon sa heograpiyang lokasyon (hal. Cuba, Iran). Ang iba ay “naka-target” at nakapokus sa tiyak na mga indibidwal at entidad.

  Mga bansang naban nang OFAC

   Ang mga user at trapiko mula sa sumusunod na mga bansa ay naka-ban para sa Paxful:

  • Burundi
  • Mga Pahintulot sa Republika ng Central Africa
  • Cuba
  • Crimea region 
  • Iran
  • Iraq
  • Lebanon
  • Libya
  • Hilagang Korea
  • Somalia
  • Mga Pahintulot na nauugnay sa Timog Sudan
  • Sudan at Darfur
  • Syria
  • Yemen

  OFAC grey/mataas na panganib na mga bansa

  Ang mga user mula sa mga bansang ito ay kailangang magberipika ng kanilang ID bagonsila magpadala o magbenta ng bitcoin:

  • Albania 
  • Belarus
  • Bosnia and Herzegovina 
  • Bulgaria
  • Demokratikong Republika ng Congo
  • Republika ng Congo
  • Croatia (Hrvatska)
  • Kosovo
  • Macedonia
  • Montenegro 
  • Romania 
  • Russia 
  • Serbia 
  • Slovenia 
  • Venezuela 
  • Zimbabwe 

  Bilang karagdagan, dahil ganap kaming nakikipagtulungan sa lahat ng taong nakalista sa OFAC at Espesyal na Itinagalang mga Nasyonal o Specially Designated Nationals (SDN) at mga taong Naka-block, hinaharangan namin ang mga taong nagbabanta sa pandaigdig na mga pagsisikap sa istabilisasyon tulad ng inilarawan ng OFAC sa mga rehiyon ng:

  • Mga Balkan
  • Nauugnay sa Demokratikong Republika ng Congo
  • Ang mga lugar ng Kanlurang Balkan at Belarus ay bahagi ng mga Pahintulot na Nauugnay sa Ukraine-/Russia
  • Mga pahintulot na nauugnay sa Venezuela
  • Mga pahintulot na nauugnay sa Zimbabwe

  Bukod diyan, gumagamit kami ng pinagsama-samang listahan ng pahintulot ng OFAC na sumasakop sa mga pagtatalaga ng pahintulot na hindi SDN sa ilalim ng sumusunod na mga programa:

  • Listahan ng Foreign Sanctions Evaders (FSE)
  • Listahan ng Sectoral Sanctions Identifications (SSI)
  • Listahan ng Palestinian Legislative Council (NS-PLC)
  • Listahan ng Foreign Financial Institutions Subject sa Bahagi (ang Bahagi 561 ng Listahan)
  • Listahan ng Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA)
  • Listahan ng mga Taong Tinukoy bilang Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (ang listahan ng 13599)

  Sunusuri namin ang sumusunod na listahan nang pandaigdigan:

  • Ang listahan ng Pinagsama-samang Pahintulot ng UN na sumasakop sa iba't ibang mga Resulsyon ng UN Security Council
  • Ang listahan ng Pinasama-samang Pahintulot ng EU na sumasaklaw sa sumusunod na mga programang ipinatutupad ng EU Security Council at pinangangasiwaan ng European External Actions Service:
   • Mga arm embargo
   • Mga pagbabawal sa trade, tulad ng import at mga export ban
   • Pinansiyal na mga pagbabawal
   • Mga ipinagbabawal na kilos tulad ng mga ban sa visa o pagbiyahe
  • Pinagsama-sama ng HM Treasury ang listahan ng mga sakop na entidad na itinalaga sa ilalim ng sumusunod na mga regulasyon:
   • ‘Listahan lang ng UK’ – nakalista sa ilalim lang ng TAFA 2010
   • ‘Parehong UK at EU na listahan’ – nakalista sa ilalim ng TAFA 2010 at sa ilalim ng asset-freezing regime ng EU
   • ‘Listahan lang ng EU’ – nakalista sa ilalim ng asset freezing regime ng EU. Ang mga pagbabawal ay matatagpuan sa Council Regulation (EC) Blg 2580/2001 na may mga penalty na ibinigay ng TAFA 2010.