• Limits and Verification

  Verification is an important part of Paxful as we aim to make the trading experience on our platform as safe as possible.

  The following table lists out our various verification levels along with their corresponding benefits:

  Antas Beripikasyong Kinakailangan Kada Limit ng Trade Volume ng Trade Panghabambuhay na Limit Magpadala mula sa Panghabambuhay na Limit ng Wallet
  0 - $0 $0 $0
  1 Telepono $1,000* $1,000 * $1,000*
  2 Email and ID $10,000 $10,000 $10,000
  3 Adres $50,000 Hindi limitado Hindi limitado
  4 Pinahusay na Due Diligence Mas mataas sa $50,000 Hindi limitado Unlimited
  • Users from countries on this list require levels 1 and 2 to sell crypto, convert crypto, and withdraw any funds from their Paxful Wallet.

  • For Lightning transactions, there is an additional limit of $750 per transaction and $10,000 per month.

  Note: Trade limits and wallet send out limits are tracked separately. For example, you can have $500 remaining for trading, and $9,000 left for wallet send outs.

  Why should I verify my account?

  With each new level of verification, here’s a glimpse of what you’ll unlock:

  Level 1

  • Increased security on your account

  • Ability to trade and send more crypto

  • Ability to convert cryptocurrency

  Level 2

  • Increased trade and send out limits

  • Access to more payment methods

  • Ability to create your own offers

  Level 3

  • Increased trade and send out limits
  • Removal of 0.002 BTC requirement for your offers to be visible in the marketplace

  Level 4

  • Increased trade and send out limits

  Warning: 

  • Users from countries on this list require levels 1 and 2 to use Paxful wallet services and trade on our marketplace. To withdraw funds and to make any trades on Paxful, users must verify their ID.
  • In order to create an offer, you need to be ID-verified.
  • To send funds from your Paxful wallet, you need to verify your phone.
  • The per trade limit for a trade is calculated based on the total volume of all active trades available for your current level.  
  • Check if your country is on the OFAC grey list. In case if your country is on the list, to send funds from your Paxful wallet or to sell cryptocurrency, you need to be ID-verified.

  Here are some additional cases which may require verification. Please visit our Help Center for more information on the verification process.

 • Email Verification

  Email address verification adds an additional layer of security to your account. Here's a step-by-step guide on how to verify your email address.

  1. Mag-login sa Paxful account mo, i-hover sa ibabaw ng username sa kanang tuktok ng page at pindutin ang Settings mula sa context menu na lumilitaw.
   Email_verification_1.png

   Ang page ng Settings ay lilitaw.

  2. Sa ilalim ng beripikahin ang email address pindutin ang Ipadalang muli ang email
   Email_verification_2.png 
   Ang email ng beripikasyon ay ipapadala sa rehistradong email address mo. 
  3. Open the email in your inbox received from noreply@paxful.com, and click Confirm Email. Your email address is verified successfully. 

  Tandaan:

  • Maaari kang humiling ng bagong email ng kumpirmasyon isang beses lang kada 20 minuto.
  • Kung hindi mo makita ang email namin sa regular inbox mo, tingnan ang iyong Spam o Junk email folder din.

  After verifying your email, we also recommend setting up two-factor authentication on your Paxful account if you haven't already.

   

 • Phone Verification

  If you didn't create your Paxful account using your phone number, you'll need to verify it to access certain levels of your account. This also provides additional security to your account with tools like two-factor authentication (2FA). Here's how you can verify your phone number on Paxful if you didn't create your Paxful account using your phone number.

  1. Mag-login sa Paxful account mo, i-hover sa ibabaw ng username sa kanang tuktok ng page at pindutin ang Settings mula sa context menu na lumilitaw.
   Email_verification_1_2.png

   Ang page ng Settings ay lilitaw. 
  2. Sa menu sa kaliwang bahagi ng page, pindutin ang Profile.
   clickProfile.png
  3. Enter your phone number in the PHONE field and click Verify or Use a phone call instead.
   CLickVerify.png

   Note: We recommend the Verify option as the call option is not supported in all countries.

  4. a) Phone call option
   You receive a phone call with the numeric confirmation code. Listen carefully to the code and enter it in the field below and click Submit. Your number is verified.
   b) Verify (SMS) option.
   You receive an SMS with the numeric confirmation code. Enter the code in the field below and click Submit. Your number is verified.
   ClickSubmit.png

   After confirming your phone number, consider activating 2FA and verifying your ID.

   

   

 • ID Verification

  Dinadagdagan ng beripikasyon ng ID ang karanasan mo sa pakikipagtrade tungo sa bagong antas. Nagawa na namin ang aming buong makakaya para gawing mas madali para sa iyo ang prosesong ito. Narito ang sunod-sunod na patnubay para tulungan kang maberipika ang ID mo sa Paxful.

  Before you begin, please ensure that you have verified your phone number.

  Patnubay sa Video

  Narito ang maikling video na gagabay sa iyo sa proseso ng beripikasyon:

  Hakbang 1 Buksan ang Page ng Beripikasyon

  1. Maglogin sa iyong Paxful account, i-hover sa ibabaw ng username mo na matatagpuan sa kanang itaas ng page at pindutin angBeripikahin Ako .
   ID2.1.png
   Lilitaw ang dialog box na may patnubay na video sa beripikasyon. 

  2. Pagkatapos mapanood ang aming video, pindutin ang Ipagpatuloy ang beripikasyon.
   ID2.2.png
   Lilitaw ang page ng Beripikasyon.

  Hakbang 2 Ilagay Ang Mga Detalye Mo

  1. Punan ang mga puwang sa form ng beripikasyon ng ID.
  ID2.3.png

  Pangalan ng Puwang Paglalarawan
  Bansa kung saan nagmula ang litrato ng ID mo Pumili ng bansa kung saan ibinigay ang ID mo.
  Uri ng litrato ng ID Pumili ng uri ng ID na isinusumite mo.

  2. Pindutin ang Simulan ang proseso ng beripikasyon
  ID2.4.png
  Lilitaw ang page na beripikasyon ng litrato ng ID

  Hakbang 3 Ibigay ang ID mo na may Litrato

   

  1. Sa page ng ID ng beripikasyon, pindutin ang Simulan.
  StartVerificationNew.png
  Lilitaw ang page na Isumite ang identity card.


  2. Piliin kung gusto mo o ayaw na kuhaan ng litrato ang ID o i-upload ang umiiral na file mula sa iyong device.
  ID_verification1NEW.png

  Tandaan:

  • Some countries may not have the ability to upload a file during the ID verification process. These users will need to take a live photo instead.
  • If you prefer to use your mobile phone, click Prefer to use your mobile?

  Kumuha ng Larawan

  To take a picture of your ID, make sure your document is ready and follow the instructions that appear on the screen.

  1. Pindutin ang Kumuha ng litrato.
  TakePhotoNEW.png

  2. Pindutin ang Simulan.
  ID2.7.png

  Babala: Magbigay ng pahintulot ng application para i-accessang iyong device camera.


  Ilagay ang ID mo sa sentro ng screen at tiyakin na ang lahat ng kinakailangang mga detalye ay makikita: 

  • ang iyong mukha sa dokumento
  • numero ng dokumento
  • ang iyong buong pangalan

  3. Pindutin ang icon na Kamera para kumuha ng larawan.
  ID2.7.1.png
  Nakuha na ang larawan at ipinakikita sa screen. 

  4. Kung malinaw ang litrato, pindutin ang Kumpirmahin. Kung ang litrato ay hindi nababasa o hindi ka nasisiyahan dito, pindutin ang Retake at subukan muli.
  ID2.8.png

  Ulitin muli ang proseso para kunan ang likod ng iyong ID card o lisensya sa Pagmamaneho. Sa kaso ng pasaporte, ipagpatuloy lang ang susunod na hakbang.

  I-upload ang file

  Kung gsuto mong i-upload ang file mula sa iyong device,

  1. Pindutin ang I-upload ang file.
  UploadFileNEW.png
  Lilitaw ang page na I-upload ang litrato

  2. Pindutin ang Pumili ng file at piliin ang file mula sa iyong device.

  ID2.10.png 

  3. Click Pumili ng isa pang file kung gusto mong subukan muli. Kapag napili mo ang tamang file, pindutin ang Kumpirmahin.
  ID2.11.jpg

  Ulitin muli ang proseso para kunan ang likod ng iyong ID card o lisensya sa Pagmamaneho. Sa kaso ng pasaporte, ipagpatuloy lang ang susunod na hakbang.

  Hakbang 4 Kumpletuhinang Beripikasyon ng Mukha

  Ang susunod na hakbang pagkatapos isumite ang ID mo ay kumpletuhin ang beripikasyon ng iyong mukha. Para beripikahin ang pagkakakilanlan ng mukha mo.

  1. Sa page na Beripikasyon ng mukha , pindutin ang Magpatuloy.
  ID2.12.png
  >Lilitaw ang Sentro ng iyong kamera.

  2. Tiyakin na ang iyong kamera ay gumagana at nakapuwesto nang tama. Pindutin ang Magpatuloy.
  ID2.13.png

  Ina-activate ng application ang iyong device camera para mapindot mo ang litrato ng iyong mukha.

  3. Sa oras na handa ka na, pindutin ang Simulan.

  selfiestartFinal____.png
  Habang pinipindot ang litrato, laging tandaan ang sumusunod na mga punto:

  • Tumingin ng tuwid sa kamera.
  • Tiyaking disente ang iyong pananamit at hindi nakasuot ng salamin o sumbrero.
  • Sundin ang mga tagubilin sa pamamagitan ng paglapit ng iyong mukha sa kamera.
  • Pagkasyahin ang mukha mo sa oval frame.

  Sakaling may problema, pindutin ang SuKung tagumpay, awtomatikong ipapadala ang litrato mo sa aming Team ng Beripikasyon.
  ID2.14.jpg

  Tandaan: Kapag pumalya ang pagtatangka, dagdagan ang liwanag sa silid.

  Aabisuhan ka tungkol sa aplikasyon mo sa loob lang ng ilang minuto! Tingnan ang abiso ng inbox mo para malaman kung naaprubahan ang aplikasyon mo o hindi. Makakatanggap ka rin ng email ng resulta ng beripikasyon mo.

  Tandaan:

  • May pangmatagalang limitasyon ng 5 pagsubok ng beripikasyon para sa bawat user!
  • If you have not received an answer within 24 hours, it means that your document is going through manual verification. Manual verification may take more than 2 days (2-7 days).
  • Due to Coronavirus (COVID-19) pandemic, manual verification processing times may be longer than usual (3-10 days). Thank you for your patience. 

  If you have any questions or face any issues, contact us via our contact form. After completing your ID verification, feel free to verify your address as well.

   

 • What Countries Require ID Verification?

  Some users are required to verify their identity when they sign up for a Paxful account based on where they live. Users may not be able to withdraw funds or use their wallet without verifying their ID. The following countries have mandatory ID verification when creating a Paxful account:

  • Albania
  • Andorra
  • Anguilla (UK)
  • Antigua and Barbuda
  • Argentina
  • Armenia
  • Aruba (Netherlands)
  • Australia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belarus
  • Belgium
  • Belize
  • Bermuda (UK)
  • Bolivia
  • Bosnia and Herzegovina 
  • Brazil
  • British Virgin Islands (UK)
  • Bulgaria
  • Canada
  • Cayman Islands (UK)
  • Chile
  • Colombia
  • Cook Islands (New Zealand)
  • Costa Rica
  • Croatia (Hrvatska)
  • Curacao (Netherlands)
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Demokratikong Republika ng Congo
  • Denmark
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Estonia
  • Falkland Islands (UK)
  • Faroe Islands (Denmark)
  • Fiji
  • Finland
  • France
  • French Guiana (France)
  • French Polynesia (France)
  • Georgia
  • Germany
  • Gibraltar (UK)
  • Greece
  • Grenada
  • Guam (USA)
  • Guatemala
  • Guernsey (UK)
  • Guyana
  • Haiti
  • Honduras
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man (UK)
  • Italy
  • Jamaica
  • Jersey (UK)
  • Kosovo
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia
  • Marshall Islands
  • Mexico
  • Micronesia
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Montserrat (UK)
  • Morocco
  • Nauru
  • Netherlands
  • New Zealand
  • Northern Mariana Islands (USA)
  • Norway
  • Palau
  • Panama
  • Papua New Guinea
  • Paraguay
  • Peru
  • Pitcairn Islands (UK)
  • Poland
  • Portugal
  • Puerto Rico (USA)
  • Romania
  • Russia
  • Saint Barthelemy
  • Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha (UK)
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Samoa
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Solomon Islands
  • Spain
  • Suriname
  • Sweden
  • Switzerland
  • Transnistria
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands (UK)
  • Tuvalu
  • United Kingdom
  • United States of America
  • United States Virgin Islands (USA)
  • Uruguay
  • Vanuatu
  • Vatican City
  • Zimbabwe

  Are there any other situations where I would need to verify my identity?

  Yes—if the country you live in is not listed above, there are certain situations where you’ll be asked to verify your identity:

  • If you reach an equivalent of 1,000 USD in trade volume or wallet activity in a year, you’ll be asked to verify your ID
  • If you reach an equivalent of 10,000 USD in trade volume or wallet activity in a year, you’ll be asked to verify your address
  • You may also be required to verify your identity for certain payment methods

  What if I am in an OFAC grey list country?

  If you’re in an OFAC grey list country, you’ll be required to verify your ID to withdraw any funds or trade for any amount.

 • ID Verification Requirements

  Ang beripikasyon ng ID ay mahalagang aspekto ng pagtatatag ng matagumpay na profile ng Paxful. Nakalista ng artikulong ito ang pangunahing mga kahilingan para sa mabilis at matagumpay na beripikasyon ng ID. Ang mga kahilingan ay ang sumusunod:

  • Dapat 18 taon ka o mas matanda.
  • Dapat mayroon kang balidong email address.
  • Tanging mga personal na dokumento lang ang maaaring gamitin.
  • Tanging sumusunod na uri ng mga ID ang tatanggapin:
   • Pasaporte
   • Pambansang ID card (sa bagong format)
   • Driver license
   • Tax ID
   • Voter’s card (Nigeria only)
   • National Identification Number (Nigeria only)
   • Domestic passport (Russia only)
   • See the full list here.
  • Ang mga dokumento ng ID ay dapat may bisa hanggang sa petsa ng pagsusumite ng kahilingan sa beripikasyon.
  • Hindi tinatanggap ang format ng mga dokumentong ID.
  • Dapat na litrato mo ang selfie at hindi naka-scan na litrato mo.
  • Lahat ng file na in-upload ay dapat orihinal. Hindi puwedeng i-edit.
  • Lahat ng file ay dapat makita nang malinaw, mataas ang kalidad, JPEG format, lahat ng impormasyon ay dapat nababasa, hindi dapat natatakpan ng anumang takip ng pasaporte o ibang mga bagay.
  • Ang impormasyon sa dokumento ay dapat angkop sa impormasyong binigay sa form.
  • Kung ang dokumento mo ay nakasulat sa wika na hindi gumagamit ng alpabetong Ingles, maaari mo pa ring gamitin ito para sa beripikasyon. Kung ang katutubo mong wika ay hindi pa suportado ng aming verification provider, makakatanggap ka ng mensaheng: Hindi Suportadong ID.
  • Ang bansa kung saan ikaw ay isang mamamayan ay wala sa aming listahan ng mga naka-ban na bansa.

  List of acceptable documents

  Below, you will find a list of all documents per country that you can use to successfully pass ID verification on Paxful.

  Bansa

  ID Card

  Pasaporte

  Lisensya ng Pagmamaneho

  Iba pa

  Afghanistan No Yes No  
  Albania Yes Yes Yes  
  Algeria No Yes No  
  Andorra No Yes No  
  Angola No Yes No  
  Anguilla No Yes No  
  Antigua and Barbuda No Yes No  
  Argentina Yes Yes Yes  
  Armenia Yes Yes No  
  Australia Yes Yes Yes  
  Austria Yes Yes Yes  
  Azerbaijan No Yes No  
  The Bahamas Yes Yes Yes  
  Bahrain Yes Yes Yes  
  Bangladesh Yes Yes Yes  
  Barbados Yes Yes Yes  
  Belarus No Yes Yes  
  Belgium Yes Yes Yes  
  Belize No Yes No  
  Benin Yes Yes No  
  Bermuda No Yes No  
  Bhutan No Yes No  
  Bolivia Yes Yes No  
  Bosnia and Herzegovina Yes Yes No  
  Botswana Yes Yes Yes  
  Brazil Yes Yes Yes  
  Brunei No Yes Yes  
  Bulgaria Yes Yes Yes  
  Burkina Faso No Yes No  
  Cambodia No Yes No  
  Cameroon Yes Yes Yes  
  Canada Yes Yes Yes  
  Cape Verde No Yes No  
  Cayman Islands No Yes No  
  Chad No Yes No  
  Chile Yes Yes Yes  
  China Yes Yes No  
  Colombia Yes Yes Yes  
  Comoros No Yes No  
  Congo No Yes No  
  Congo The Democratic Republic of No Yes No  
  Costa Rica Yes Yes Yes  
  Cote d'Ivoire No Yes No  
  Croatia Yes Yes Yes  
  Cyprus Yes Yes No  
  Czech Republic Yes Yes Yes  
  Denmark Yes Yes Yes  
  Djibouti No Yes No  
  Dominica No Yes No  
  Dominican Republic Yes Yes No  
  Ecuador Yes Yes Yes  
  Egypt No Yes Yes  
  El Salvador Yes Yes Yes  
  Equatorial Guinea No Yes No  
  Eritrea No Yes No  
  Estonia Yes Yes Yes  
  Eswatini No Yes No  
  Ethiopia No Yes No  
  Fiji No Yes No  
  Finland Yes Yes Yes  
  France Yes Yes Yes  
  Gabon No Yes No  
  The Gambia No Yes No  
  Georgia Yes Yes Yes  
  Germany Yes Yes Yes  
  Ghana Yes Yes Yes  
  Gibraltar Yes Yes Yes  
  Greece Yes Yes Yes  
  Grenada No Yes No  
  Guam Yes No Yes  
  Guatemala Yes Yes Yes  
  Guernsey No Yes Yes  
  Guinea No Yes No  
  Guinea-Bissau No Yes No  
  Guyana No Yes No  
  Haiti No Yes Yes  
  Honduras Yes Yes Yes  
  Hong Kong Yes Yes No  
  Hungary Yes Yes Yes  
  Iceland No Yes Yes  
  India Yes Yes Yes  
  Indonesia Yes Yes Yes  
  Ireland Yes Yes Yes  
  Isle of Man No Yes Yes  
  Israel Yes Yes Yes  
  Italy Yes Yes Yes  
  Jamaica Yes Yes Yes  
  Japan Yes Yes No  
  Jersey No Yes Yes  
  Jordan Yes Yes Yes  
  Kazakhstan Yes Yes Yes  
  Kenya Yes Yes Yes  
  Korea, South No Yes No  
  Kosovo No Yes No  
  Kuwait Yes Yes Yes  
  Kyrgyzstan No Yes No  
  Laos No Yes No  
  Latvia Yes Yes Yes  
  Lesotho No Yes No  
  Liberia No Yes No  
  Liechtenstein Yes Yes Yes  
  Lithuania Yes Yes Yes  
  Luxembourg Yes Yes Yes  
  Macao Yes Yes No  
  Macedonia Yes Yes Yes  
  Madagascar No Yes No  
  Malawi No Yes No  
  Malaysia Yes Yes Yes  
  Maldives No Yes No  
  Mali No Yes No  
  Malta Yes Yes Yes  
  Marshall Islands No Yes No  
  Mauritania No Yes No  
  Mauritius Yes Yes No  
  Mexico Yes Yes Yes  
  Micronesia, Federated States of No Yes No  
  Moldova Yes Yes Yes  
  Monaco No Yes No  
  Mongolia Yes Yes Yes  
  Montenegro Yes Yes Yes  
  Montserrat No Yes No  
  Morocco Yes Yes No  
  Mozambique No Yes No  
  Myanmar (Burma) No Yes No  
  Namibia No Yes No  
  Nepal Yes Yes Yes  
  Netherlands Yes Yes Yes  
  New Zealand Yes Yes Yes  
  Nicaragua Yes Yes No  
  Niger No Yes No  
  Nigeria Yes Yes Yes Voter's card, National Identification Number (NIN)
  Norway Yes Yes Yes  
  Oman Yes Yes Yes  
  Pakistan Yes Yes No  
  Palau No Yes No  
  Palestinian Occupied Territory No Yes Yes  
  Panama Yes Yes No  
  Papua New Guinea No Yes No  
  Paraguay Yes Yes Yes  
  Peru Yes Yes Yes  
  Philippines Yes Yes Yes  
  Poland Yes Yes Yes  
  Portugal Yes Yes Yes  
  Puerto Rico Yes No Yes  
  Qatar Yes Yes Yes  
  Romania Yes Yes Yes  
  Russia Yes Yes Yes Domestic Passport
  Rwanda Yes Yes No  
  Saint Kitts and Nevis No Yes No  
  Saint Lucia No Yes No  
  Saint Vincent and the Grenadines No Yes No  
  Samoa No Yes No  
  San Marino No Yes No  
  Sao Tome and Principe No Yes No  
  Saudi Arabia Yes Yes Yes  
  Senegal Yes Yes No  
  Serbia Yes Yes Yes  
  Seychelles No Yes No  
  Sierra Leone Yes Yes No  
  Singapore Yes Yes Yes  
  Slovakia Yes Yes Yes  
  Slovenia Yes Yes Yes  
  South Africa Yes Yes Yes  
  Spain Yes Yes Yes  
  Sri Lanka Yes Yes Yes  
  Suriname No Yes No  
  Sweden Yes Yes Yes  
  Switzerland Yes Yes Yes  
  Taiwan Yes Yes No  
  Tajikistan No Yes No  
  Tanzania No Yes Yes  
  Thailand Yes Yes No  
  Timor Leste No Yes No  
  Togo Yes Yes No  
  Tonga No Yes No  
  Trinidad and Tobago No Yes No  
  Tunisia No Yes Yes  
  Turkey Yes Yes Yes  
  Turkmenistan No Yes No  
  Turks and Caicos Islands Yes Yes Yes  
  Uganda Yes Yes Yes  
  Ukraine Yes Yes Yes  
  United Arab Emirates Yes Yes Yes  
  United Kingdom Yes Yes Yes  
  United States of America Yes Yes Yes  
  Uruguay Yes Yes Yes  
  Uzbekistan No Yes No  
  Vanuatu No Yes No  
  Vietnam Yes Yes Yes  
  Virgin Islands British No Yes No  
  Virgin Islands US No No Yes  
  Zambia No Yes No  
  Zimbabwe No Yes No  

   

 • Address Verification

  Address verification is an important part of our verification process. It provides you with even more possibilities on our platform. Here is a guide on how to go through this process.

  Bago ka magsimula, tiyakin na matagumpay kang nakapasa sa aming beripikasyon ng ID.

  Hakbang 1 Buksan ang Page ng Beripikasyon

  1. Log in to your Paxful account and head to your Settings page.
   settings_tab.png
  2. From there, click on Verification and locate the 'Address Verification' section.
   verification.png

  Hakbang 2 Ilagay Ang Mga Detalye Mo

   1. Punan sa mga field sa form ng beripikasyon ng address.
    AddressFormNew.png

  Pangalan ng Field Paglalarawan Mga Komento
  Bansa ng Iyong Tinitirhan Piliin ang iyong kasalukuyang bansang tinitirhan.  
  Uri ng Patunay ng Adres ng Dokumento Pumili ng uri ng dokumento na isinusumite mo. Tinanggap na mga dokumento: utility bill, statement sa bangko, statement ng credit card.
  Rehiyon/Estado Pumili ng kasalukuyan mong estado o rehiyon ng tirahan.  
  Lungsod Lungsod na tinitirhan mo. Katulad ng ipinakikita sa dokumento mo.
  Address Line 1 Ilagay ang adres mo. Katulad ng ipinakikita sa dokumento mo.
  Address Line 2 Ipagpatuloy ang adres mo. Opsyonal ito.
  Postal Code Postal code mo. Katulad ng ipinakita sa dokumento mo.
  1. Click Start address verification.
   AddressForm2New.pngThe Address verification page appears.

  Tip: To see examples of good proofs of address, click Show examples.

  Hakbang 3 I-upload ang Patunay ng Adres

  1. Pindutin ang I-upload ang mga file. I-upload ang dokumentong napili mo.

   Tandaan: Huwag kalimutang isumite ang patunay ng adres na wala pang 3 buwan. Kapag nagsumite ka ng mas matagal na dokumento, kailangan mong i-restart ang proseso ng beripikasyon.

   addressupload1___.png

  2. Pagkatapos pumili ng file pindutin ang Magpatuloy. Kung gusto mong pumili ng isa pang file, pindutin ang I-upload ang mga file at subukan muli.

   kyc_bank_statement___.jpg

  Aabisuhan ka tungkol sa application mo sa loob lang ng ilang minuto (5-10min)! Tingnan ang inbox ng notipikasyon mo kung naaprubahan ang application mo o tinanggihan. Maaari mo ring tingnan ang email inbox mo.

  What if I don't own property or the utility bill is not in my name?

  If you don't own property and the utility bills at your residency are not in your name, you can provide the following information:

  • A utility bill under your family name OR a utility bill showing that you pay the bill or reside at the residence (if you don't own your property and cannot provide a utility bill, you can ask your landlord or family include your name on the bill)
  • Registration certificate where all individuals living at the property are named

  These documents must be from the past 3 months. No older documents will be accepted. 

  Please keep in mind that we cannot guarantee submitted documents will be accepted. 

  Tandaan:

  • There is a lifetime limit of 5 verification attempts for each user.
  • If you have not received an answer within 24 hours, it means that your document is going through manual verification. Manual verification may take more than 2 days (2-7 days).
  • Due to Coronavirus (COVID-19) pandemic, manual verification processing times may be longer than usual (3-10 days). Thank you for your patience.
  • All bank statements must be personal. 

  In case of any questions or issues, please contact our support.

 • Address Verification Requirements

  Address verification is an important step towards validating your profile on Paxful. Your document needs the following:

  • To be an official PDF or scanned document showing your full name and home address. This can either be a utility bill, phone bill, or a bank or credit card statement.
  • Addressed to you and match the address you entered.
  • Needs to contain Latin or Cyrillic characters.
  • If your document is written in a language that does not use Latin or Cyrillic characters, please translate and attach the following statement: “I hereby certify that this attached document is an official and accurate translation of my (document type). If found otherwise, Paxful has my authorization and full right to suspend my account and not refund the balance due to false information (Name and translation date)(Signature)”.

  We do not accept the following:

  • Documents older than 3 months
  • Black and white documents
  • Cropped documents 
  • Screenshots of a document
  • P.O. box addresses

  Here're the samples of great proofs of address. They are clear, legible, well lit, and have all the information we require:

  POA_example_1.pngPOA_example_2.png

  See our address verification guide for more details.

 • Verification Issues and Troubleshooting

  There are a few different reasons why your ID or proof of address verification may be denied. Here are the most  common reasons: 

  ID Verification

  You have reached the limit of verification attempts.
  If you run out of verification attempts, please reach out to our support team to see how we can help.
  You uploaded an unreadable or low-quality photo.
  Submit a fresh verification request on our website. Login and upload everything as required. Please note that the image must be in JPEG format and of high quality. Ensure that the picture is up close and the contents are legible. Remove all covers from the document and make sure it is not masked by any other object.
  Nag-upload ka ng ID sa format na papel.
  Submit a fresh verification request using any of the accepted ID documents such as your passport, National ID card, driving license, or voter’s card (National ID card should be in a new format). The document must not be in paper format.
  Ang ID mo at selfie ay nagpalitan sa oras ng pag-upload.
  Isumite ang bagong kahilingan ng beripikasyon at i-upload ang dokumento mo at selfie sa angkop na mga seksyon sa form ng beripikasyon ng Paxful. Tiyakin na ang dokumento at selfie mo ay malinaw na nakikita at mataas ang kalidad.
  Ang ID mo ay napaso na.
  If you received an error message that your identification has expired, you can upload an alternative ID such as your passport, national ID, or driver’s license. The new ID you upload must have an expiry date on it. 
  You provided documents that do not belong to the account holder.
  Mag-upload ng mga dokumento kasama ang mga detalyeng angkop sa mga detalye sa account mo: pangalan, apelyido, bansa. Ang litrato sa ID ay dapat angkop sa selfie na isinumite mo.
  Your documents were edited and not original.
  Isumiteng muli ang kahilingan sa beripikasyon na may mga orihinal na dokumento nang walang anumang mga edit sa kanila. Ang mga litrato ay dapat buo ang kulay, nang walang anumang uri ng pagputol o manipulasyon.
  You uploaded an incorrect document.
  Submit a fresh verification request using any of the accepted ID documents such as your passport, National ID card, Tax ID, driving license, or voter’s card (National ID card should be in a new format - not in a paper format). Other ID documents such as your student ID cards are not accepted by our verification provider. 
  Nag-upload ka ng litrato ng naka-scan na litrato sa halip na kumuha ng selfie.
  Ang beripikasyon ng provider ay hindi tumatanggap ng mga litrato ng naka-scan na litrato sa lugar ng selfie. I-upload ang orihinal na digital na mga litrato lang. Ang mga naka-upload na litrato ay dapat nasa JPEG na format at mataas ang kalidad. Tiyakin na ang litrato ay malapit at malinaw.
  Ang ID mo ay nasa lengguwahe na walang titik na Latin.
  Kapag ang dokumento mo ay nakasulat sa wika na hindi gumagamit ng alpabetong Ingles, magagamit mo pa rin ito para mag-apply sa beripikasyon. Kapag tumanggap ka ng mensahe na "hindi suportadong ID", nangangahulugan ito na ang iyong katutubong wika ay hindi suportado ng aming provider ng beripikasyon. Sa kasong ito, subukan ang isa pang balidong dokumento, mas mabuti kung sa Ingles.
  You have an issue taking a selfie.
  If you get an error message during our liveness check (where you click a selfie for us to match with the image on your ID), this could be because the app is restricted from accessing your device camera. For example, if the application does not have access to your phone camera. Ensure that the browser or the app has access to your respective device camera. Alternatively, you can try the verification process on a different browser or device.

  Address Verification

  You have reached the limit of verification attempts.

  If you run out of verification attempts, please reach out to our support team to see how we can help.

  You uploaded documents that are not accepted.
  Utility bills and bank statements are accepted forms of address verification. Make sure you’re uploading one of these documents.

  The document you uploaded did not show your full name and/or your residential address.

  If the document you uploaded has information cut off (like your full legal name or your residential address), it may be rejected. Make sure that when you’re uploading a document, all information is clearly shown and nothing is cut off or missing.
  Your document is in a language with non-Latin letters.

  If your document is written in a language that does not use the English alphabet, please follow the directions listed on the verification page.

  Your document was cropped or altered.

  Please make sure you’re uploading the entire document. If the document is cropped, cut off, or altered, it will not be accepted.

  The document you uploaded was more than 3 months old.

  Please upload a document that is less than 3 months old. Documents older than 3 months will not be accepted.

 • List of Banned Countries, OFAC

  As of October 2020

  Bilang kumpanya ng US, sumusunod kami sa pahintulot ng Office of Foreign Assets Control ("OFAC"). Ang OFAC ay isang sangay ng division of the US Department of the Treasury na nangangasiwa at nagpapatupad ng mga pahintulot batay sa banyagang patakaran ng US at mga layunin ng pambansang seguridad laban sa nakatarget na mga banyagang bansa at rehimen, terorista at mga pambansang iligal na mga nagbebenta narkotiko, na nagsasagawa ng mga aktibidad na nauugnay sa paglaganap ng mga sandata ng malawakang pagkasira, at ibang mga bansa ng panganib sa pambansang seguridad, pambansang patakaran o ekonomiya ng Estados Unidos. Dahil diyan, ang ilan ay malawak ang base at nakatuon sa heograpiyang lokasyon (hal. Cuba, Iran). Ang iba ay “naka-target” at nakapokus sa tiyak na mga indibidwal at entidad.

  Mga bansang naban nang OFAC

   Users and traffic from the following countries are banned from Paxful:

  • Burundi
  • Mga Pahintulot sa Republika ng Central Africa
  • Cuba
  • Crimea region 
  • Iran
  • Iraq
  • Lebanon
  • Libya
  • Hilagang Korea
  • Somalia
  • South Sudan-related Sanctions
  • Sudan and Darfur
  • Syria
  • Venezuela
  • Yemen

  OFAC grey/mataas na panganib na mga bansa

  Users from these countries have to verify their ID before they can send out or sell cryptocurrency:

  • Albania 
  • Belarus
  • Bosnia and Herzegovina 
  • Bulgaria
  • Demokratikong Republika ng Congo
  • Croatia (Hrvatska)
  • Kosovo
  • Macedonia
  • Montenegro 
  • Republic of Congo
  • Romania 
  • Russia 
  • Serbia 
  • Slovenia 
  • Zimbabwe 

  Bilang karagdagan, dahil ganap kaming nakikipagtulungan sa lahat ng taong nakalista sa OFAC at Espesyal na Itinagalang mga Nasyonal o Specially Designated Nationals (SDN) at mga taong Naka-block, hinaharangan namin ang mga taong nagbabanta sa pandaigdig na mga pagsisikap sa istabilisasyon tulad ng inilarawan ng OFAC sa mga rehiyon ng:

  • Mga Balkan
  • The Democratic Republic of the Congo-Related
  • Ang mga lugar ng Kanlurang Balkan at Belarus ay bahagi ng mga Pahintulot na Nauugnay sa Ukraine-/Russia
  • Mga pahintulot na nauugnay sa Venezuela
  • Mga pahintulot na nauugnay sa Zimbabwe

  Bukod diyan, gumagamit kami ng pinagsama-samang listahan ng pahintulot ng OFAC na sumasakop sa mga pagtatalaga ng pahintulot na hindi SDN sa ilalim ng sumusunod na mga programa:

  • Listahan ng Foreign Sanctions Evaders (FSE)
  • Listahan ng Sectoral Sanctions Identifications (SSI)
  • Listahan ng Palestinian Legislative Council (NS-PLC)
  • Listahan ng Foreign Financial Institutions Subject sa Bahagi (ang Bahagi 561 ng Listahan)
  • Listahan ng Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA)
  • Listahan ng mga Taong Tinukoy bilang Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (ang listahan ng 13599)

  Sunusuri namin ang sumusunod na listahan nang pandaigdigan:

  • Ang listahan ng Pinagsama-samang Pahintulot ng UN na sumasakop sa iba't ibang mga Resulsyon ng UN Security Council
  • Ang listahan ng Pinasama-samang Pahintulot ng EU na sumasaklaw sa sumusunod na mga programang ipinatutupad ng EU Security Council at pinangangasiwaan ng European External Actions Service:
   • Mga arm embargo
   • Mga pagbabawal sa trade, tulad ng import at mga export ban
   • Pinansiyal na mga pagbabawal
   • Mga ipinagbabawal na kilos tulad ng mga ban sa visa o pagbiyahe
  • Pinagsama-sama ng HM Treasury ang listahan ng mga sakop na entidad na itinalaga sa ilalim ng sumusunod na mga regulasyon:
   • ‘Listahan lang ng UK’ – nakalista sa ilalim lang ng TAFA 2010
   • ‘Parehong UK at EU na listahan’ – nakalista sa ilalim ng TAFA 2010 at sa ilalim ng asset-freezing regime ng EU
   • ‘Listahan lang ng EU’ – nakalista sa ilalim ng asset freezing regime ng EU. Ang mga pagbabawal ay matatagpuan sa Council Regulation (EC) Blg 2580/2001 na may mga penalty na ibinigay ng TAFA 2010.