Beripikasyon ng Account

 • Mga antas ng beripikasyon

  Ang beripikasyon ay mahalagang bahagi ng Paxful dahil nilalayon naming gumawa ng karanasan sa trade sa iyong platform bilang ligtas hangga't maaari. Ang sumusunod na talahanayan ay nagtatala ng iba't ibang antas ng beripikasyon kasama ang kani-kanilang mga benepisyo:

  Antas Beripikasyong Kinakailangan Kada Limit ng Trade Volume ng Trade Panghabambuhay na Limit Magpadala mula sa Panghabambuhay na Limit ng Wallet Tumanggap ng Wallet sa Panghabambuhay na Limit ng Wallet
  0 Wala $0 $0 $0 Hindi limitado
  1 Email at Telepono $1,500 $1,500 $1,500 Hindi limitado
  2 ID $10,000 $10,000 $10,000 Hindi limitado
  3 Adres $50,000 Hindi limitado Hindi limitado Hindi limitado
  4 Pinahusay na Due Diligence Mas mataas sa $50,000 Hindi limitado Unlimited Unlimited

   

  Tandaan: 

  • Ang kada trade na limit para sa isang trade ay kinalkula batay sa kabuuang dami ng lahat ng aktibong trade na available para sa iyong kasalukuyang antas.  
  • Ang mga limit na ito ay inilalapat mula 01.01.2020. Kapag ang account mo ay nilikha bago ang petsang ito, makakatanggap ka ng email na humihiling sa iyo na kumpletuhin ang karagdagang beripikasyon.

  Babala: 

  • Para lumikha ng alok, kailangan mong maging beripikado ang ID.
  • Para magpadala ng mga pondo mula sa iyong Paxful wallet, kailangan mong beripikahin ang iyong email at telepono.
  • Tingnan kung ang bansa mo ay OFAC grey list. Sakaling nasa listahan ang bansa mo, para magpadala ng pera mula sa Paxful wallet o magbenta ng bitcoin, kailangan mong maging beripikado ang ID.

  Narito ang ilan sa karagdagang mga kaso na maaaring mangailangan ng beripikasyon. Bisitahin ang aming kaalaman batay sa higit na impormasyon sa proseso ng beripikasyon.

 • Beripikasyon ng email

  Ang beripikasyon ng email ay mahalagang proseso para simulan ang pakikipagtrade sa Paxful. Nagdaragdag din ito ng layer ng seguridad sa account mo para sa i-restore o i-unlock ang account mo kung kinakailangan. Narito ang sunod-sunod na patnubay kung paano matagumpay na beberipikahin ang email mo.

  1. Mag-login sa Paxful account mo, i-hover sa ibabaw ng username sa kanang tuktok ng page at pindutin ang Settings mula sa context menu na lumilitaw.
   Email_verification_1.png

   Ang page ng Settings ay lilitaw.

  2. Sa ilalim ng beripikahin ang email address pindutin ang Ipadalang muli ang email
   Email_verification_2.png 
   Ang email ng beripikasyon ay ipapadala sa rehistradong email address mo. 
  3. Buksan ang email sa inbox mo na natanggap mula sa help@paxful.com, at pindutin ang Kumpirmahin ang Email. Ang email address mo ay matagumpay na beripikado. 

  Tandaan:

  • Maaari kang humiling ng bagong email ng kumpirmasyon isang beses lang kada 20 minuto.
  • Kung hindi mo makita ang email namin sa regular inbox mo, tingnan ang iyong Spam o Junk email folder din.
  • Ang iyong email ay beripikado, maaari mong itakda ang custom username sa iyong Account settings. NB! Maari itong isagawa nang minsan lang!

  Pagkatapos mong ma-verify ang email mo, nirerekomenda din namin sa iyo na beripikahin ang numero ng telepono mo at itakda ang two-factor authentication para sa account mo.

   

 • Beripikasyon ng telepono

  Bago mo simulan ang pakikipagtrade mo sa Paxful, kailangang maberipika ang numero ng telepono mo. Magbibigay din ito ng karagdagang seguridad sa account mo. Halimbawa, kapag ang account mo ay naka-lock dahil sa mga dahilan ng seguridad, madali mong maa-unlock ito kung may numero ka ng telepono na nakarehistro sa account mo. Ang beripikadong numero ng telepono ay mahalaga rin para sa two-factor authentication (2FA). Ganito mo beberipikahin ang numero ng telepono mo sa Paxful.

  Tandaan: Bago ka magsimula, kailangan mong beripikahin muna ang email.

  1. Mag-login sa Paxful account mo, i-hover sa ibabaw ng username sa kanang tuktok ng page at pindutin ang Settings mula sa context menu na lumilitaw.
   Email_verification_1_2.png

   Ang page ng Settings ay lilitaw. 
  2. Sa menu sa kaliwang bahagi ng page, pindutin ang Profile.
   Phone_verification_1.png
  3. Ilagay ang numero ng telepono sa puwang na TELEPONO at pindutin ang Tawagan ako o Magpadala ng code.
   Phone_verification2.png

   Tandaan: Nirerekomenda namin ang opsyon na Magpadala ng code dahil ang opsyon ng tawag ay hindi magagamit sa lahat ng bansa.

  4. a) Opsyon na tawagan ako
   Tumatanggap ka ng numero ng tawag na may kumpirmasyong code na numero. Makinig mabuti sa code at ilagay ito sa field sa ibaba at pindutin ang Isumite. Beripikado na ang numero mo.
   b) Ipadala ang opsyon na code
   Tumanggap ka ng SMS gamit ang kumpirmasyong code na numero. Ilagay ang code sa field sa ibaba at pindutin ang Isumite. Ang numero mo ay beripikado na.
   Phone_Verification_3.png

   Pagkatapos makumpirma ang numero ng telepono mo, isaalang-alang ang pag-activate ng 2FA at beripikahin ang ID mo.

   

   

 • Beripikasyon ng ID

  Dinadagdagan ng beripikasyon ng ID ang karanasan mo sa pakikipagtrade tungo sa bagong antas. Nagawa na namin ang aming buong makakaya para gawing mas madali para sa iyo ang prosesong ito. Narito ang sunod-sunod na patnubay para tulungan kang maberipika ang ID mo sa Paxful.

  Bago ka magsimula, tiyakin na naberipikado mo ang iyong telepono at email.

  Patnubay sa Video

  Narito ang maikling video na gagabay sa iyo sa proseso ng beripikasyon:

  Hakbang 1 Buksan ang Page ng Beripikasyon

  1. Maglogin sa iyong Paxful account, i-hover sa ibabaw ng username mo na matatagpuan sa kanang itaas ng page at pindutin angBeripikahin Ako .
   ID2.1.png
   Lilitaw ang dialog box na may patnubay na video sa beripikasyon. 

  2. Pagkatapos mapanood ang aming video, pindutin ang Ipagpatuloy ang beripikasyon.
   ID2.2.png
   Lilitaw ang page ng Beripikasyon.

  Hakbang 2 Ilagay Ang Mga Detalye Mo

  1. Punan ang mga puwang sa form ng beripikasyon ng ID.
  ID2.3.png

  Pangalan ng Puwang Paglalarawan
  Bansa kung saan nagmula ang litrato ng ID mo Pumili ng bansa kung saan ibinigay ang ID mo.
  Uri ng litrato ng ID Pumili ng uri ng ID na isinusumite mo.

  2. Pindutin ang Simulan ang proseso ng beripikasyon
  ID2.4.png
  Lilitaw ang page na beripikasyon ng litrato ng ID

  Hakbang 3 Ibigay ang ID mo na may Litrato

   

  1. Sa page ng ID ng beripikasyon, pindutin ang Simulan.
  ID2.5.png
  Lilitaw ang page na Isumite ang identity card.


  2. Piliin kung gusto mo o ayaw na kuhaan ng litrato ang ID o i-upload ang umiiral na file mula sa iyong device.
  ID2.6.0.png

  Tandaan: Nais mo bang ipagpatuloy ang beripikasyon ng mobile phone mo? Pindutin ang link sa ilalim ng Ilipat sa mobile?

  Kumuha ng Larawan

  Para pindutin ang litrato ng ID mo, tiyakin na ang dokumento mo ay handa na at sinusunod ang mga tagubilin na lumitaw sa screen.

  1. Pindutin ang Kumuha ng litrato.
  ID2.6.png

  2. Pindutin ang Simulan.
  ID2.7.png

  Babala: Magbigay ng pahintulot ng application para i-accessang iyong device camera.


  Ilagay ang ID mo sa sentro ng screen at tiyakin na ang lahat ng kinakailangang mga detalye ay makikita: 

  • ang iyong mukha sa dokumento
  • numero ng dokumento
  • ang iyong buong pangalan

  3. Pindutin ang icon na Kamera para kumuha ng larawan.
  ID2.7.1.png
  Nakuha na ang larawan at ipinakikita sa screen. 

  4. Kung malinaw ang litrato, pindutin ang Kumpirmahin. Kung ang litrato ay hindi nababasa o hindi ka nasisiyahan dito, pindutin ang Retake at subukan muli.
  ID2.8.png

  Ulitin muli ang proseso para kunan ang likod ng iyong ID card o lisensya sa Pagmamaneho. Sa kaso ng pasaporte, ipagpatuloy lang ang susunod na hakbang.

  I-upload ang file

  Kung gsuto mong i-upload ang file mula sa iyong device,

  1. Pindutin ang I-upload ang file.
  ID2.9.png
  Lilitaw ang page na I-upload ang litrato

  2. Pindutin ang Pumili ng file at piliin ang file mula sa iyong device.

  ID2.10.png 

  3. Click Pumili ng isa pang file kung gusto mong subukan muli. Kapag napili mo ang tamang file, pindutin ang Kumpirmahin.
  ID2.11.jpg

  Ulitin muli ang proseso para kunan ang likod ng iyong ID card o lisensya sa Pagmamaneho. Sa kaso ng pasaporte, ipagpatuloy lang ang susunod na hakbang.

  Hakbang 4 Kumpletuhinang Beripikasyon ng Mukha

  Kumuha ng Litrato

  Ang susunod na hakbang pagkatapos isumite ang ID mo ay kumpletuhin ang beripikasyon ng iyong mukha. Para beripikahin ang pagkakakilanlan ng mukha mo.

  1. Sa page na Beripikasyon ng mukha , pindutin ang Magpatuloy.
  ID2.12.png
  >Lilitaw ang Sentro ng iyong kamera.

  2. Tiyakin na ang iyong kamera ay gumagana at nakapuwesto nang tama. Pindutin ang Magpatuloy.
  ID2.13.png

  Ina-activate ng application ang iyong device camera para mapindot mo ang litrato ng iyong mukha.

  3. Sa oras na handa ka na, pindutin ang Simulan.

  selfiestartFinal____.png
  Habang pinipindot ang litrato, laging tandaan ang sumusunod na mga punto:

  • Tumingin ng tuwid sa kamera.
  • Tiyaking disente ang iyong pananamit at hindi nakasuot ng salamin o sumbrero.
  • Sundin ang mga tagubilin sa pamamagitan ng paglapit ng iyong mukha sa kamera.
  • Pagkasyahin ang mukha mo sa oval frame.

  Sakaling may problema, pindutin ang SuKung tagumpay, awtomatikong ipapadala ang litrato mo sa aming Team ng Beripikasyon.
  ID2.14.jpg

  Tandaan: Kapag pumalya ang pagtatangka, dagdagan ang liwanag sa silid.

  I-upload ang file

  1. Sa page na I-upload ang selfie, pindutin ang Pumili ng file.

  ID2.15.png

  2. Pindutin ang Pumili ng isa pang file kung gusto mong subukan muli. Kung napili mo ang tamang file, pindutin ang Kumpletuhin.

  ID_2.0_selfie_complete.png

  Aabisuhan ka tungkol sa iyong application sa loob lamang ng ilang minuto! Tingnan ang iyong inbox ng notipikasyon para malaman kung naaprubahan ang application mo o tinanggihan. Makakatanggap ka rin ng email ng resulta ng iyong beripikasyon.

  Tandaan:

  • May pangmatagalang limitasyon ng 5 pagsubok ng beripikasyon para sa bawat user!
  • Kung hindi ka nakatanggap ng sagot sa loob ng 24 oras, nangangahulugan ito na ang ID mo ay sasailalim sa manwal na beripikasyon. Ang manwal na beripikasyon ay maaaring tumagal nang mahigit 3 araw. Salamat sa iyong pagpapasensiya.

  Kung may mga katanungan ka o nahaharap sa anumang problema, kontakin kami sa verification@paxful.comhelp@paxful.com. Pagkatapos makumpleto ang beripikasyon ng ID, huwag mag-atubiling beripikahin ang address mo rin.

   

 • Kailangan ba ang beripikasyon ng ID?

  Hinihimok namin ang lahat ng user na beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan. Gayunman, ang beripikasyon ay ipinag-uutos sa sumusunod na kaso:

  • Mga user na umabot sa katumbas nang 1,500 USD sa volume ng trade o aktibidad ng wallet kada taon ay dapat kumumpleto ng beripikasyon ng ID.
  • Ang mga user na umabot sa 10,000 USD sa volume ng trade o aktibidad ng wallet kada taon ay dapat kumumpleto beripikasyon ng ID at adres.
  • Ang mga user na umabot sa mas mataas na volume ng trade o nakibahagi sa tiyak na aktibidad ng wallet ay sasailalim sa pinahusay na due diligence at maaaring hilingan ng karagdagang impormasyon, kabilang ang beripikasyon ng video. 
  • Ang trading bitcoin ng mga user para sa cash sa personal at cash sa pamamagitan ng sulat para sa mga trade na mas mataas sa 50 USD ay dapat kumpletuhin ang ID at beripikasyon ng ID.
  • Ang mga user na gustong lumikha ng alok para bumili ng bitcoin ay dapat kumpletuhin ang beripikasyon ng ID.
  • Ang mga user na gustong lumikha ng alok para bumili o magbenta ng bitcoin para sa cash sa personal at cash sa pamamagitan ng sulat ay dapat kumumpleto ng ID at beripikasyon ng adres.

  Paano kung ayaw kong beripikahin ang account ko?

  Ang mga taong ayaw magberipika ng kanilang ID o adress ay maaari pa rin magpatuloy na gumamit ng mga serbisyo pero sasailalim sila sa trade at limitasyon ng wallet na ilalagay para sa mga hindi beripikadong user.

 • Mga kinakailangan sa beripikasyon ng ID

  Ang beripikasyon ng ID ay mahalagang aspekto ng pagtatatag ng matagumpay na profile ng Paxful. Nakalista ng artikulong ito ang pangunahing mga kahilingan para sa mabilis at matagumpay na beripikasyon ng ID. Ang mga kahilingan ay ang sumusunod:

  • Dapat 18 taon ka o mas matanda.
  • Dapat mayroon kang balidong email address.
  • Tanging mga personal na dokumento lang ang maaaring gamitin.
  • Tanging sumusunod na uri ng mga ID ang tatanggapin:
   • Pasaporte
   • Pambansang ID card (sa bagong format)
   • Lisensya sa pagmamaneho
   • Card sa pagboto (Nigeria lang)
   • Tax ID
   • Domestikong pasaporte (Russia lang)

  • Ang mga dokumento ng ID ay dapat may bisa hanggang sa petsa ng pagsusumite ng kahilingan sa beripikasyon.
  • Hindi tinatanggap ang format ng mga dokumentong ID.
  • Dapat na litrato mo ang selfie at hindi naka-scan na litrato mo.
  • Lahat ng file na in-upload ay dapat orihinal. Hindi puwedeng i-edit.
  • Lahat ng file ay dapat makita nang malinaw, mataas ang kalidad, JPEG format, lahat ng impormasyon ay dapat nababasa, hindi dapat natatakpan ng anumang takip ng pasaporte o ibang mga bagay.
  • Ang impormasyon sa dokumento ay dapat angkop sa impormasyong binigay sa form.
  • Kung ang dokumento mo ay nakasulat sa wika na hindi gumagamit ng alpabetong Ingles, maaari mo pa ring gamitin ito para sa beripikasyon. Kung ang katutubo mong wika ay hindi pa suportado ng aming verification provider, makakatanggap ka ng mensaheng: Hindi Suportadong ID.
  • Ang bansa kung saan ikaw ay isang mamamayan ay wala sa aming listahan ng mga naka-ban na bansa.
Tingnan lahat ng 11 (na) artikulo