Hindi binubuksan ang trade chat

Hindi naglo-load o nasisimulan ang trade chat.

Para magsimula, linisin ang cache at cookies at subukang gumamit ng ibang browser. Kapag hindi gumana ang solusyong ito, tingnan ang status sa Firebase. Kung OK ang status, makipag-ugnayan sa aming para sa karagdagang tulong sa pamamagitan ng help@paxful.com

Mga artikulo sa seksyong ito