Pagbabalik ng access sa 2FA

Ang pagkakaroon ng 2FA na itinakda sa iyong account ay malaking pagbabago sa antas ng seguridad sa bitcoin wallet mo. Gayunman, minsan ay maaari kang mawalan ng access sa iyong 2FA dahil sa alinman sa sumusunod na mga dahilan:

  • Nawala ang telepono mo o nasira.
  • Nabura ang authentication app.
  • Inilipat mo sa bagong device, at ang app kasama ang lahat ng code ay hindi maaaring ilipat sa bago mong device.
  • Nagbago na ang numero ng telepono mo.

Kapag nangyari ito, kontakin ang aming Support at gawing madali ang mga sagot sa mga tanong panseguridad.Mga artikulo sa seksyong ito