Punto ng presyo

Ang minungkahing tinging presyo ng produkto, na tinukoy sa paraan para kumpletuhin ang mga presyo ng ibang mga produkto. Ang produkto ay maaaring ipakilala gamit ang espesipikong punto ng presyo, pero ang presyo ay maaaring mabago depende sa kasalukuyang pangangailangan at kumpetisyon. Ang ilan sa mga punto ng presyo ay maaaring hindi available para sa publiko. Bawat palitan ng platform ay nakatakda sa sarili nitong mga punto ng presyo.

May espesipikong mga termino para sa mga presyo ng punto ng Bitcoin:

ask - Tinatawag din na asking price o ask price. Ang ask price ay ang kasalukuyang pinakamababang halaga na handang tanggapin ng nagbebenta ng Bitcoin mula sa bumibili. 

bid - Presyo na inalok ng bidder (vendor/nagbebenta). Ang bid price ay ang kasalukuyang pinakamataas na presyo na handang bayaran ng mamimili ng Bitcoin sa nagbebenta.

high - Ang pinakamataas na presyo ng Bitcoin sa lahat ng nakumpletong trade sa platform ng palitan sa nakalipas na 24 oras.

low - Ang pinakamababang presyo ng Bitcoin ng lahat ng nakumpletong mga trade sa nakalipas na 24 oras.

avg - Ang katamtamang presyo ng Bitcoin ng nakumpletong mga trade sa nakalipas na 24 oras.

close - Ang presyo ng pinakabagong nakumpletong trade ayon sa rate source platform.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa