Email Verification

Email address verification adds an additional layer of security to your account. Here's a step-by-step guide on how to verify your email address.

 1. Mag-login sa Paxful account mo, i-hover sa ibabaw ng username sa kanang tuktok ng page at pindutin ang Settings mula sa context menu na lumilitaw.
  Email_verification_1.png

  Ang page ng Settings ay lilitaw.

 2. Sa ilalim ng beripikahin ang email address pindutin ang Ipadalang muli ang email
  Email_verification_2.png 
  Ang email ng beripikasyon ay ipapadala sa rehistradong email address mo. 
 3. Open the email in your inbox received from noreply@paxful.com, and click Confirm Email. Your email address is verified successfully. 

Tandaan:

 • Maaari kang humiling ng bagong email ng kumpirmasyon isang beses lang kada 20 minuto.
 • Kung hindi mo makita ang email namin sa regular inbox mo, tingnan ang iyong Spam o Junk email folder din.

After verifying your email, we also recommend setting up two-factor authentication on your Paxful account if you haven't already.

 

Mga artikulo sa seksyong ito