Beripikasyon ng adres

Ang beripikasyon ng adres ay mahalagang bahagi ng aming KYC. Nagbibigay ito sa iyo na may mahigit na posibilidad sa aming platform. Narito ang aming patnubay kung paano sasailalim sa prosesong ito.

Bago ka magsimula, tiyakin na matagumpay kang nakapasa sa aming beripikasyon ng ID.

Hakbang 1 Buksan ang Page ng Beripikasyon

 1. Mag-login sa inyong Paxful account, i-hover mo sa ibabaw ng username mo na matatagpuan kanang itaas ng page at pindutin ang Settings.
  Email_verification_1_2.png
  Lilitaw ang page na Settings
 2. Sa kaliwang menu bar, pindutin ang Beripikasyon.
  Verification_ID_step1.2.png

  Lilitaw ang page ng Beripikasyon.

Hakbang 2 Ilagay Ang Mga Detalye Mo

  1. Punan sa mga field sa form ng beripikasyon ng address.
   addressstep3NEW___.png

Pangalan ng Field Paglalarawan Mga Komento
Bansa ng Iyong Tinitirhan Piliin ang iyong kasalukuyang bansang tinitirhan.  
Uri ng Patunay ng Adres ng Dokumento Pumili ng uri ng dokumento na isinusumite mo. Tinanggap na mga dokumento: utility bill, statement sa bangko, statement ng credit card.
Rehiyon/Estado Pumili ng kasalukuyan mong estado o rehiyon ng tirahan.  
Lungsod Lungsod na tinitirhan mo. Katulad ng ipinakikita sa dokumento mo.
Address Line 1 Ilagay ang adres mo. Katulad ng ipinakikita sa dokumento mo.
Address Line 2 Ipagpatuloy ang adres mo. Opsyonal ito.
Postal Code Postal code mo. Katulad ng ipinakita sa dokumento mo.
 1. Pindutin ang SIMULAN ANG PROSESO NG BERIPIKASYON.
  address_Step3____.png

  Ang page na Beripikasyon ng adres ay lilitaw.

Hakbang 3 I-upload ang Patunay ng Adres

 1. Pindutin ang I-upload ang mga file. I-upload ang dokumentong napili mo.

  Tandaan: Huwag kalimutang isumite ang patunay ng adres na wala pang 3 buwan. Kapag nagsumite ka ng mas matagal na dokumento, kailangan mong i-restart ang proseso ng beripikasyon.

  addressupload1___.png

 2. Pagkatapos pumili ng file pindutin ang Magpatuloy. Kung gusto mong pumili ng isa pang file, pindutin ang I-upload ang mga file at subukan muli.

  kyc_bank_statement___.jpg

Aabisuhan ka tungkol sa application mo sa loob lang ng ilang minuto (5-10min)! Tingnan ang inbox ng notipikasyon mo kung naaprubahan ang application mo o tinanggihan. Maaari mo ring tingnan ang email inbox mo.

Tandaan:

 • May pangmatagalang limitasyon ng 5 pagsubok ng beripikasyon para sa bawat user!
 • Kung hindi ka nakatanggap ng sagot sa loob ng 24 oras, nangangahulugan ito na ang dokumento mo ay sasailalim sa manwal na beripikasyon. Ang manwal na beripikasyon ay maaaring tumagal nang mahigit 3 araw. Salamat sa iyong pagpapasensiya.

Sakaling may mga katanungan ka o isyu, mangyaring kontakin ang aming verification@paxful.comhelp@paxful.com.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa