Pagdaragdag ng mga limit ng trade

Gusto mo bang makapagtrade nang mas marami sa Paxful? Ang nagustuhan mo bang volume ng trade ay mas mataas sa 10,000 USD kada trade? Maaari mong dagdagan ang iyong limit ng trade nang madali sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito: 

1.Kumpletuhin ang pamamaraan ng aming KYC sa pamamagitan ng paglalapat ng ID beripikasyon at berepikasyon ng adres sa iyong account. Kabilang sa mga dokumento ng KYC ang ID, patunay ng adres, selfie kasama ang ID, atbp. 

2. Kontakin ang aming support team at babaguhin namin ang limit ng volume ng trade ayon sa kahilingan mo. Pagkatapos mong masumite ang kinakailangang impormasyon, rerepasuhin ng Paxful KYC team ang application at ang halaga ay manwal na dadagdagan. 

Tandaan: Ang hakbang na ito ay may bisa lang sa oras na halaga ng trade mo ay katumbas ng 10,000 USD kada trade o mas mataas.

Huwag mag-atubiling kontakin ang aming support team gamit ang alinman sa karagdagang mga katanungan: help@paxful.com

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa