I-copy/I-paste ang problema kasama ang bitcoin address

Sinusubukan ng user na kopyahin ang wallet address pero sa halip, iba't ibang address ang kinokopya.

Alinman sa malisyosong ekstensyon ng browser o ilang uri ng ibang malisyosong software ang naka-install sa computer ng user na sumusubaybay sa clipboard para sa mga adres ng bitcoin at pinapalitan ang mga iyon.

Maingat na sinusuri ang browser mo para sa mga ekstensyon at ini-scan ang PC gamit ang tool na anti-malware.

Mga artikulo sa seksyong ito