Daloy ng mga trade sa Paxful

Lahat ng trade sa Paxful ay dumadaloy sa parehong paraan.

Sa pangkalahatan, ang mga hakbang sa lahat ng trade ng Paxful ay pareho. Kung pamilyar ka sa proseso, higit na mas magiging madali ang trading sa Paxful.  

Hakbang 1. Humanap o Lumikha ng angkop na alok

Ang mga alok na ito ay ipinakikita sa pinakamahusay na paraan hangga't maaari: alinsunod sa iyong mga kagustuhan. Lahat ng bagay na inilagay mo sa iyong search bar (gayundin ang pananagutan ng ibang mga user) ay isasaalang-alang kapag ipinakita mo ang listahan ng alok na ito. 

Kung nagbebenta ka ng mga bitcoin, ikaw ang lilikha ng alok.

Hakbang 2. Open trade para sa halagang gusto mong bayaran

Pumili ng pinakamahusay na alok para sa iyo! Tingnan ang mga alok na may mapagkakatiwalaang potensiyal na mga kasosyo sa trade at may magandang presyo.

Sakaling magbebenta ng mga bitcoin, kailangan mong hintayin ang isang tao na pumili ng alok mo.

Hakbang 3. Basahin/Isulat ang mga termino at tagubilin ng trade

Ang mga termino ng alok at tagubilin ng trade ay isa sa mas mahahalagang bahagi ng alok dahil naglalaman ang mga iyon ng detalyadong kinakailangan na kailangang sundin ng mga bumibili.

Hakbang 4. Makipag-usap sa iyong kasosyo sa trade para sa higit na impormasyon

Kung may anumang pagkalito sa oras ng trade, huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe sa kasosyo mo sa trade. Ang huling bagay na ayaw mo ay hindi pagkakaunawaan.

Hakbang 5. Magbigay/Kumpirmahin ang bayad

Nasa pagpapasya ng bumibili kung susundin ang mga termino ng alok at tagubilin nang NAPAKA ingat (ang hindi pagpansin sa mga termino ng alok at tagubilin ay maaaring maging kahinaan sakaling may dispute). Tandaan na maaari kang magtanong at makipag-usap sa kasosyo mo sa trade chat.

Kung isa kang bumibili at nagbigay ka na ng bayad (alinsunod sa lahat ng mga kinakailangan ng vendor), tiyakin na markahan ang trade bilang bayad na at hintayin ang vendor na maglabas ng mga bitcoin.

Kung vendor ka at ang bumibili ay nagbigay ng bayad, tiyaking kumpirmahin kung ang bayad ay tama. HUWAG ilabas ang mga bitcoin hanggang matiyak mo na ayos ang bayad.

Hakbang 6. Hintaying mailabas ang mga bitcoin/ Ilabas ang mga bitcoin

Bilang isang bumibili, ang trabaho ay tapos na sa oras na magbigay ka ng lahat ng mga hinihingi ng vendor. Kailangan mo lang maghitay na mailabas ang mga bitcoin mula sa escrow.

Bilang vendor, seguruhing ilalabas ang mga bitcoin sa oras na makumpirma mo na ang bayad. Sa oras na mamarkahan ng bumibili na kumpleto na ang bayad, awtomatiko nitong mapapaso ang trade. Tungkulin mo bilang vendor na awtomatikong ilabas ang mga bitcoin mula sa escrow sa oras na maberipika ang bayad. Kapag hindi mo inilabas ang mga bitcoin, mananatili sila sa escrow.

Hakbang 7. Mag-iwan ng feedback

Ang pag-iiwan ng feedback ay gumaganap sa mahalagang tungkulin sa reputasyon ng sistema ng Paxful. Mahalagang mag-iwan ka ng feedback sa bawat trade na ginagawa mo.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa