Status ng trade

Ang mga status ng trade ay tumutukoy sa progreso ng mga trade. 

Bawat trade sa Paxful ay may status. May walong status ang trade mo na maaaring magkaroon:

Aktibong napondohan ang trade ay bukas, at ang pondo ay nailipat na sa escrow.

Bayad na namarkahan na nang bumibili ang trade bilang bayad na.

Napaso bawat trade ay may payment window para magbayad ang bumibili. Kapag ang trade ay napondohan, pero nabigo ang buyer na markahan ito bilang bayad na, mapapaso ang payment window.

Kinansela ang bumibili/nagbebenta ay sumangayon na kanselahin ang trade.

Bukas na dispute alinman sa bumibili o ang vendor ang nagbukas ng dispute (ang dispute ay maaaring magsimula 3 oras pagkatapos na mamarkahan ang trade bilang bayad na).

Tagumpay nailabas ng vendor ang mga pondo mula sa escrow patungo sa wallet ng bumibili.

Pinagkaloobang nagbebenta naisaayos na ang dispute, at ang mga bitcoin ay ipinagkaloob sa nagbebenta.

Pinagkaloobang bumibili ang dispute ay naisaayos na, at ang mga bitcoin ay naipagkaloob na sa bumibili.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa