Pagbili ng mga bitcoin gamit ang ginto

Ang ginto ay isa sa pinakalumang kilalang paraan ng pagbabayad sa mundo, at masaya kaming iniaalok sa iyo ang oportunidad na gamitin ang ginto para bumili ng bitcoin. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pakikipagtrade gamit ang ginto. 

Bago ang pakikipagtrade

Bago simulan ang pagbili ng bitcoin gamit ang ginto, tiyakin na mayroon kang mapagkakatiwalaang source para sa ginto. Isa sa mga paraan para makuha ang ginto ay orderin ito sa website at ipadala ito sa espesipikong adres. Kung nagpasya kang gamitin ang sarili mong pribadong source o ikaw mismo ang maghatid ng ginto, dapat mo ring tiyakin ang kakaunting panganib.

Kapag sinubukan mong magbayad gamit ang ginto para bumili ng bitcoin, maaaring hilingin ng mga potensiyal mong kasosyo sa trade ang sumusunod bilang patunay upang patutuhanan ang transaksyon:

 • Patunay ng pamimili (ang resibo).
 • Sertipiko ng pagiging totoo para sa mga item na ginto.
 • Litrato ng ID mo.
 • Litrato ng aktuwal na item na ginto na iyong inaalok.
 • Ang tracking number na ibinigay sa pamamagitan ng parselang serbisyo (sakaling ang ginto ay ipinadala sa kanila nang direkta).

Pakikipagtrade

Paghahanap ng alok

Ang unang hakbang para bumili ng mga bitcoin gamit ang ginto ay maghanap ng alok na tumatanggap nitong uri ng pagbabayad. Kailangan mo ring ilagay ang halaga na gusto mong bilhin at ang currency na napili mo.

Pumili ng pinakamagandang rate ng bitcoin para magkaroon ng pinakamataas na kita hangga't maaari. Pagtuunan din ng pansin ang reputasyon ng iyong potensiyal na kasosyo sa trade at maingat na pumili ng lokasyon, para tiyakin na naghahatid ka ng ginto sa iyong kasosyo sa trade. At sa wakas, basahin ang mga termino ng alok at mga tagubilin ng tagumpay na pakikipagtrade. Tandaan na ang mga nagbebenta ng bitcoin ay maaaring humiling ng karagdagang beripikasyon at magkaroon ng ibang espesipikong kahilingan para beripikahin ang patunay sa pagbabayad.

Kausapin ang kasosyo mo sa trade sa trade chat. Linawin kung paano mo ihahatid ang ginto at kung ayos lang sa kasosyo mo sa trade ang iyong alok. 

Tip:

 • Napiling mga pampublikong lugar para sa personal na pakikipagtrade.
 • Gumamit ng nasusubaybayang paraan ng pagpapadala para sa paghahatid gamit ang liham.

Paglikha ng alok

Para bumili gamit ang ginto, maaari ka rin na gumawa ng sarili mong alok.
Narito ang ilang bagay na dapat tandaan:

 • Itakda ang margin na sa tingin mo ay kikita ka at mapapagkasunduan dahil hindi pinahihintulutan ang mga negosasyon sa oras ng trade.
 • Sumulat ng malinaw na mga termino ng alok at tagubilin.
 • Maging malinaw tungkol sa mga patunay ng pagbabayad na handa kang ipakita para sa ginto na pag-aari mo.
 • Para sa personal na mga trade, maging napakalinaw tungkol sa pakikipagkita sa lugar at paraan ng pagpapalitan.

Sa oras makagawa at mailathala mo na ang personalisado mong alok,hintayin ang seller na simulan ang trade sa iyo. Kapag nasimulan na ang trade, makakatanggap ka ng notipikasyon. Huwag mag-atubiling talakayin ang kinakailangang mga detalye sa iyong kasosyo sa trade sa trade chat at magpatuloy sa pakikipagtrade nang alinsunod.

Pagkumpleto sa trade

Sa oras na maibigay mo na ang lahat ng dokumentong hiniling ng seller ng bitcoin, pindutin ang Bayad na. Mula sa puntong ito, magkakaroon ka ng 21 araw para ihatid ang ginto sa kasosyo sa trade sa pamamagitan man ng koreo o sa personal. Kung hindi kinukumpirma ng seller na natanggap ang ginto sa loob ng timeframe na ito ang dispute ay awtomatikong magsisimula at ang aming mga tagapamagitan ay makikialam para magbigay ng tulong.

Tandaan: Ang kalkulasyon na 21 araw simula sa pakikipagtrade ay markado bilang Bayad na.

Ang huling hakbang ay magiging para sa bitcoin seller upang kumpirmahin na natanggap ang bayad. Maging mapaghintay dahil maaaring matagalan ito. Sa oras na makumpirma na ng seller ang bayad, dapat nilang ilabas ang mga bitcoin sa iyo at ang trade ay makukumpleto.

Pagkatapos ng trade

Sa oras na makumpleto na ang trade, maaari kang mag-iwan ng angkop na feedback sa iyong kasosyo sa trade. Gayundin kung gusto mong makipagtrade sa user, maaari mong idagdag sila sa iyong listahan ng mapagkakatiwalaan.

Simulan ang beripikasyon ng adres at ID

Isa pa sa mahalagang aspekto para isaalang-alang ay ang iyong beripikasyon ng ID at address. Dapat mong kumpletuhin ang iyong beripikasyon ng ID at beripikasyon ng adres para makipagtrade gamit ang ginto. Ang beripikasyong ito ay mahalaga para protektahan ang mga seller namin ng bitcoin sa anumang gawaing panlilinlang. Kaya hindi posibleng makipagtrade ng ginto o sa katulad na paraan nang hindi ganap na nabeberipika sa Paxful.

Tandaan: Ang ganap na beripikasyon ay ipinatutupad para sa mga alok at trade na magsisimula sa 50 USD.

Tingnan ang aming sunod-sunod na gabay kung paano bumili ng bitcoin at tips kung paano bumili ng mga bitcoin.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa