My Public Profile

Ang pampublikong profile mo ay naglalaman ng buod ng iyong account at ng tala mo sa Paxful.

Tandaan na ang pampublikong profile mo ay makikita sa ibang mga user ng Paxful. Sa iyong pampublikong profile, makikita ng ibang mga user ng Paxful ang sumusunod na impormasyon tungkol sa iyo:

 • Username
 • Litrato ng profile
 • Beripikasyon - impormasyon kung ang email mo, telepono, ID o adres ay beripikado na, at naberipika ka bilang pinagkakatiwalaang vendor.
 • Reputation - an aggregation of the positive and negative feedback that you have received on Paxful.
 • Aktibong mga alok - mga alok na nalikha mo na kasalukuyang aktibo.
 • Wika ng profile mo
 • Bilang ng mga kasosyo sa trade
 • Bilang ng mga trade
 • Trade volume - kabuuang BTC na na-trade mo sa Paxful.
 • Bilang ng mga user na pinagkakatiwalaan mo
 • Bilang ng mga user na nam-block sa iyo
 • Oras na lumipas simula nang sumali ka sa Paxful
 • Huling beses na nag-online ka sa Paxful

Katulad ng nakikita mo, ang pampublikong profile mo ay naglalaman ng lahat ng credential na naipon mo sa Paxful at tutulong sa bawat user kung ligtas kang kasosyo sa trade o hindi.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa