Pagpapagana sa 2-Factor Authy

Ang pagtagal para paganahin ang Two-Factor Authentication (2FA) ay maaaring mangahulugang malaking pagkakaiba sa mga termino ng seguridad ng iyong account. Kahit na paganahin mo ang 2FA sa pamamagitan ng SMS, nirerekomenda namin gamit ang Google Authy dahil ito ang pinakaligtas na opsyon. Hindi maaasahan ang SMS dahil laganap ang taktika ng hacker gamit ang “pagpapalitan ng SIM”, kung saan nahahawakan ng mga hacker ang iyong mga mensahe sa SMS.

Tingnan ang gabay na video namin sa two-factor authentication:

Tandaan: Bago ka magsimula, i-download ang Authy app para sa telepono mo. 

Para paganahin ang 2FA gamit ang Authy sa ilalim ng iyong account security settings:

1. Once the app is installed, on a different device (PC, tablet, another smartphone) login into your Paxful account.
2. Hover over your username on the top right of the page and click Settings from the context menu that appears.
Email_verification_1_2.png
The Settings page appears. 
3. On the menu on the left, click Security.
Screenshot_2020-02-04_at_10.15.54.png
Your Security page appears.
4. Under 2FA for login, choose GOOGLE AUTHENTICATOR or AUTHY.
2FaReset3.png
5. Click UPDATE 2FA FOR LOGIN.
2FaReset4.png
A QR-code appears.
6. Scan the QR-code with your phone by using the Authy app. A 6-digit code appears on the app.
7. Enter the 6-digit code into the field next to the QR-code.
2FAReset6NEW.png
8. Click UPDATE 2FA FOR LOGIN.
2FAReset7NEW.png

Tip: You can set 2FA for sending releasing cryptocurrency as well. This will highly improve the security of your Paxful wallet.

Tingnan ang aming gabay ng seguridad at tips sa kaligtasan para sa karagdagang impormasyon.

Mga artikulo sa seksyong ito