Escrow

Anng system ng escrow ay gumagana nang ligtas sa pamamagitan ng pag-iimbak ng pondo sa safety deposit account para protektahan ang mamimili at ang nagbebenta. Nangangahulugan ito na ang pera ay ilalagay sa kontrol ng independyenteng third party. Tinitiyak nito ang mga transaksyon sa pamamagitan ng pag-iimbak ng bayad nang ligtas hanggang ang lahat ng termino ay matugunan. Ang paggamit ng serbisyo ng 3rd party escrow para pangasiwaan ang bayad sa Bitcoin ay magandang ideya kapag nakikipagtransaksyon sa hindi mapagkakatiwalaang party. Pinoprotektahan ng mga nagbebenta ang escrow mula sa mga tiwaling mamimili na nangangailangan ng bitcoin na madeposito muna. Pinoprotektahan din ng escrow ang mga mamimili mula sa mga nagbebenta na tumangging magpadala sa kanila ng mga barya pagkatapos nilang ipadala ang bayad.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa