Cryptocurrency


Cryptocurrency o Digital currency. 
Ang uri ng currency na gumagamit ng cryptography sa halip na central bank para pagbigay ng seguridad at beripikahin ang mga transaksyon. Ang Bitcoinay ang unang nabuong cryptocurrency.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa