Block chain, blockchain


Ang Bitcoin block chain ay isang pampublikong record ng lahat ng mga transaksyon ng Bitcoin. Baka marinig mo rin ang terminong ginamit bilang “pampublikong ledyer.” Ang block chain ay nagpapakita ng bawat isahang record ng mga transaksyon ng bitcoin nang sunod-sunod, na mula sa pinaka-una. Ang buong block chain ay maaaring ma-download at malayang mabuksan ng sinuman, o maaari mong gamitin ang block explorer para repasuhin ang block chain online.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa