BIP

Ang teknikal na dokumento ng disenyo na nagbibigay ng impormasyon sa komunidad ng bitcoin, o naglalarawan ng bagong tampok para sa bitcoin o sa mga proseso nito o kapaligiran na nakakaapekto sa protokol ng Bitcoin.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa