Buying Cryptocurrency with Debit/Credit Cards

On Paxful we provide an option to buy cryptocurrency with debit or credit cards, including prepaid cards. This article gives you an overview of buying cryptocurrency using any of the supported cards. 

 

Bago ang pakikipagtrade

Before buying cryptocurrency with your debit or credit card, please make sure that you have sufficient funds on it and that payments will not be blocked due to a daily limit or any geolocation restrictions. 

Pakikipagtrade

Paghahanap ng alok

The first step to buying cryptocurrency with debit/credit cards is to look for an offer that accepts that specific card type you have. Kailangan mo ring ilagay ang halaga na gusto mong bilhin at ang currency na napili mo.

Pagkatapos mong matagpuan ang angkop na alok, tiyakin na nabasa mo ang mga termino ng alok bago magbukas ng trade. Ipapakita nito sa iyo ang maikling buod ng hinihingi ng seller mula sa iyo may kinalaman sa pagbabayad.

Sa oras na masimulan mo na ang trade, lilitaw ang mas detalyadong pangkat ng mga tagubilin. Ang mga ito ay tinatawag na mga tagubilin ng trade. Ang kailangan ng seller mula sa iyo ay iba't iba depende sa espesipikong pagbabayad na gagamitin mo.

Paglikha ng alok

To buy cryptocurrency, you can also create your own offer.
Narito ang dalawang tips:

Pagkatapos lumikha at maglathala ng personalidong alok, hintayin ang seller na simulan ang trade sa iyo. Kapag nasimulan na ang trade, makakatanggap ka ng notipikasyon. Huwag mag-atubiling talakayin ang kinakailangang mga detalye sa iyong kasosyo sa trade at tapusin ang pagbabayad.

Pagkumpleto sa trade

Sa oras na mabayaran mo na ang seller at ma-upload ang patunay ng iyong pagbabayad, pindutin ang Bayad na. Your payment is not confirmed unless you click Paid and if you forget to do so, the trade will eventually expire and the cryptocurrency will go back from the trade escrow to the seller.

Ang huling hakbang ay kumpirmahin ng seller ang bayad. Maging mapaghintay dahil maaari itong magtagal. Once the seller has confirmed the payment, they should release the cryptocurrency to you and complete the trade. 

Pagkatapos ng trade

Sa oras na makumpleto na ang trade, maaari kang mag-iwan ng angkop na feedback sa iyong kasosyo sa trade. Gayundin kung gusto mong makipagtrade sa user, maaari mong idagdag sila sa iyong listahan ng mapagkakatiwalaan

Here are some more tips on how to buy cryptocurrency on Paxful.
Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa