Bakit ako tumatanggap ng maling mensahe na "Hindi kilalang bitcoin address"?

Habang nagpapadala ng mga bitcoin mula sa Paxful wallet sa external wallet, maaari kang tumanggap ng mensahe na: “Hindi kilalang bitcoin address”. Maaari itong mangyari dahil sa alinman sa sumusunod na mga dahilan:

  • Inilagay mo ang maling wallet address.
  • Inilagay mo ang hindi gumaganang wallet address.
  • Inilagay mo ang address na hindi Bitcoin network address.
  • Inilagay mo ang bech32 type na wallet address.

Tandaan: Ang Bech32 type ay kilala rin bilang "bc1 na address" ay mga wallet address na nagsisimula sa bc1. Halimbawa: bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq.

Para lutasin ang error na ito, gawin ang sumusunod: 

  • Tiyakin na inilagay mo ang tamang Bitcoin address.

Mga artikulo sa seksyong ito