Mga antas ng beripikasyon

Ang beripikasyon ay mahalagang bahagi ng Paxful dahil nilalayon naming gumawa ng karanasan sa trade sa iyong platform bilang ligtas hangga't maaari. Ang sumusunod na talahanayan ay nagtatala ng iba't ibang antas ng beripikasyon kasama ang kani-kanilang mga benepisyo:

Antas Beripikasyong Kinakailangan Kada Limit ng Trade Volume ng Trade Panghabambuhay na Limit Magpadala mula sa Panghabambuhay na Limit ng Wallet Tumanggap ng Wallet sa Panghabambuhay na Limit ng Wallet
0 Wala $0 $0 $0 Hindi limitado
1 Email at Telepono $1,500 $1,500 $1,500 Hindi limitado
2 ID $10,000 $10,000 $10,000 Hindi limitado
3 Adres $50,000 Hindi limitado Hindi limitado Hindi limitado
4 Pinahusay na Due Diligence Mas mataas sa $50,000 Hindi limitado Unlimited Unlimited

 

Tandaan: 

  • Ang kada trade na limit para sa isang trade ay kinalkula batay sa kabuuang dami ng lahat ng aktibong trade na available para sa iyong kasalukuyang antas.  
  • Ang mga limit na ito ay inilalapat mula 01.01.2020. Kapag ang account mo ay nilikha bago ang petsang ito, makakatanggap ka ng email na humihiling sa iyo na kumpletuhin ang karagdagang beripikasyon.

Babala: 

  • Para lumikha ng alok, kailangan mong maging beripikado ang ID.
  • Para magpadala ng mga pondo mula sa iyong Paxful wallet, kailangan mong beripikahin ang iyong email at telepono.
  • Tingnan kung ang bansa mo ay OFAC grey list. Sakaling nasa listahan ang bansa mo, para magpadala ng pera mula sa Paxful wallet o magbenta ng bitcoin, kailangan mong maging beripikado ang ID.

Narito ang ilan sa karagdagang mga kaso na maaaring mangailangan ng beripikasyon. Bisitahin ang aming kaalaman batay sa higit na impormasyon sa proseso ng beripikasyon.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa