Beripikasyon para sa mga paraan ng pagbabayad

Ang pakikipagtrade sa Paxful sa ilang kaso ay nangangailangan ng beripikasyon. Nakatala sa sumusunod na table ang mga senaryong ito:

Paraan ng Pagbabayad Bumili ng Bitcoin Magbenta ng Bitcoin Lumikha ng Alok Mga Kinakailangan sa Beripikasyon
Lahat     Bumili at magbenta ng bitcoin Beripikasyon ng ID
Cash sa personal     Bumili at magbenta ng bitcoin Beripikasyon ng ID at ng address
Cash sa pamamagitan ng sulat     Bumili at magbenta ng bitcoin Beripikasyon ng ID at address
Cash sa personal 50 USD o higit pa kada trade 50 USD o higit pa kada trade   ID at beripikasyon ng address
Cash sa sulat 50 USD o higit pa kada trade 50 USD o higit pa kada trade   Beripikasyon ng ID at ng address

Para sa karagdagang impormasyon sa beripikasyon, tingnan ang aming Gabay ng Beripikasyon ng ID at alamin ang higit tungkol sa iba't ibang antas ng beripikasyon

 

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa