Programang Peer ng Paxful

Ano ang Paxful Peer Program?

Ang Paxful Peer Program ay programa ng pandaigdigang pagnenegosyo kung saan ang mga nagnanais maging propesyonal sa crypto ay dedikado sa kanilang sarili na suportahan ang Paxful at ibang mahihilig sa cryto sa pamamagitan ng pagsuporta sa ilalim, mga pagsisikap sa marketing at mga social event — habang binibigyan ng gantimpala ng Paxful!

Ang 3 level na programa ay kumikilala sa tagumpay at alok sa daan ng pag-unlad ng bawat kasamahan.

 • Level 1-Peers
 • Level 2-Ambassadors
 • Level 3- Associates 

Dahil natutugunan ng mga kasama ang mga kinakailangan sa bawat level, nakakakuha sila ng reward at mapo-promote sa susunod na level ng Paxful.

Paano maging Paxful Peer?

Madaling maging #PaxfulPeer! Kumuha ng ilang minuto upang punan ang application form dito at makikipag-ugnayan kami sa iyo sa loob ng 10 araw ng form ng inyong pagsusumite. Kung matagumpay kang nakapasa sa paunang pagsasala, iimbitahan kang magkaroon ng maikling panayam na video sa amin. Sa oras na makapasa ka na sa video na interbyu, opisyal ka nang magiging #PaxfulPeer

Ano ang mga pakinabang ng pagiging isang Paxful Peer?

 • Cool Paxful SWAG: Mga kalakal para ipakita mo at katawanin ang aming brand
 • Cool Paxful STASH: Mga item para sa ipambigay sa inyo sa iyong mga potensyal na bagong mga Paxful sign-up
 • Nga Paxful na imbitasyon lang sa iyong rehiyon
 • Mga VIP Support para sa mabilis na pag-access sa mga empleyado ng Paxful at moderator
 • Lingguhang live na online na pagsasanay sa isang buwan
 • Walang Limit na kita sa Affiliate Program
 • 5 USD sa BTC para sa iyo at 5 USD sa BTC para sa bawat bagong user na mag-sign up ka (ganap na beripikado ng KYC) pagkatapos niyang makipagtrade sa Paxful
 • Ang daan sa pag-unlad na maghahatid sa potensiyal na magiging empleyado ng Paxful

Ano ang iba't ibang antas ng Paxful Peer Program?

Pagkatapos mong isumite ang iyon g application at ipasa ang inteview ng video, magiging Paxful Peer ka. Ang pagiging Paxful Peer ay binubuo ng maraming benepisyo. Kapag ipinakita mo ang mataas na performance at natugunan ang tinukoy na mga kahilingan, maaari mong itaas sa susunod na level, at sa kalaunan, potensiyal na magiging empleyado ng Paxful. Tatanggap ka ng iba't ibang reward na kakaiba sa level mo:

 • Paxful Peer: Peer badge, mga live training, SWAG, VIP support at imbitasyon sa mga Paxful event
 • Paxful Ambassador: Mapagbigay na sponsorship para sa mga meet up ninyo kasama ang ibang mga bonus na pera
 • Nauugnay sa Paxful: Buwanang sahod, tsansa na bisitahin ang opisina ng Paxful, ang posibilidad ng pagiging empleyado ng Paxful, at iba't ibang mga career path upang paghusayin ang mga kakayahan at kaalaman.

Ako ay Paxful Peer paano ako magiging Ambassador?

Upang ma-promote bilang isang Ambassador, kailangan mo ng mga kinakailangan sa ibaba:

 • Pagpapasa ng Peer Test
 • Matagumpay na Online Group Moderation
 • Pagpaskil sa social media gamit ang #PaxfulPeer hashtag nang kahit man lang 5 beses sa isang linggo
 • Mag-sign up nang 21 na bagong user sa Paxful (Ganap na beripikadong KYC, min. 1 Trade)
 • Buwanang feedback sa Paxful platform at mga bagong feature

Ano ang mga benepisyo ng pagiging Ambassador?

Ang mga Ambassador ay mga taong madalas lumilikha ng content ng kalidad at matagumpay na inaayos ang mga meet up habang pinadadami ang kanilang mga kaanib. Sila ang mga laman ng producer at mga bagong user generator. Bilang Ambassador, tatanggap ka ng:

 • Mga Peer Benefit
 • Ambassador SWAG 
 • Ambassador Badge
 • Hanggang $500 subsidiya para sa mga naka-sponsor na meet up
 • 5 USD sa BTC para sa iyo at 5 USD sa BTC para sa bawat bagong user na mag-sign up ka (ganap na beripikadong KYC) pagkatapos niyang makipagtrade sa Paxful.
 • Mga Kita ng Affiliate Program
 • Bonus para sa content ng kalidad
 • Bonus para sa matagumpay na meetup

Ano ang kailangan kong gawin para panatilihin ang status ng aking Ambassador?

 • Ayusin ang isang matagumpay na meetup
 • Magpaskil sa social media gamit ang #PaxfulPeer hashtag sa loob ng 5 beses sa isang linggo
 • Isang kampanya sa social media kada buwan
 • Feedback sa Paxful platform at mga bagong feature
 • Pamamagitan sa online group

Bilang Paxful Ambassador, paano ako magiging Associate?

Para mapromote na maging Associate, kailangan mong matugunan ang mga kinakailangan sa ibaba:

 • Mag-sign upa para sa 99 na bagong user sa Paxful (Ganap na beripikadong KYC, min. 1 Trade)
 • Ayusin ang 3 matagumpay na meetup
 • Magbigay ng dekalidad na content (Ang Paxful ay magpapasya sa kalidad ng content)
 • Magdala ng kahit man lang 1 Peer sa program

Ano ang mga benepisyo ng pagiging Associate?

 • Mga Benepisyo ng Ambassador
 • Ambassador Badge
 • $150/buwanang sahod
 • Pagkilala sa pagpapakilala ng Paxful sa social media at press coverage
 • Lumipad sa isa sa mga opisina ng Paxful upang makilala ang team at tingnan ang kapaligiran ng opisina
 • Tsansa upang sundan ang iba't ibang daan at tumanggap ng iba't ibang badge:
  Professor: Pagsasanay ng ibang mga peer
  Consular: Mga network kasama ang mga peer at dagdagan ang bilang ng mga peer
  Sentinel: Idokumento ang iyong pagiging dalubhasa sa malikhaing paraan at i-transform sa user feedback tungo sa mga bagong product feature
  Guardian: Depensahan ang Paxful platform laban sa mga hacker at pag-atake gamit ang iyong napakahusay na kakayahan sa teknolohiya
 • Tsansang sumali sa Paxful team tulad ng full-time na empleyado

Ano ang kailangan kong gawin upang panatilihin ang antas ng aking Ambassador level?

Kailangan mong panatilihin ang pangasiwaan ang iyong Peer & Ambassador community. Batay sa iyong Ambassador path ang inyong tungkulin ay magbabago tulad ng sumusunod:

Propesor:

 • Sanayin ang mga Peer at Ambassador

Consular:

 • Nagdadala ng isang Peer kada buwan

Sentinel:

 • Lumilikha ng isang Youtube video kada buwan (min. 100 view)

Guardian:

 • Nagtatanggol sa Paxful platform laban sa mga hacker at pag-atake

Para saan ang mga Peer/Ambassador/Associate Badge?

Mangingibabaw ka gamit ang mga badge mo sa Paxful platform. Malalaman ng ibang user na bahagi ka ng Programang Peer ng Paxful at magiging mas handang makipagtrade sa iyo.

Anong uri ng nilalaman ang pwde kong Ipaskil sa Social Media?

Tingnan ang mga kasunduan sa mga Termino at Patnubay ng Programang Peer ng Paxful.

Anong uri ng "Pagsusuri" ang kailangan kong ipasa para maging Ambassador?

Kailangan mong gumawa ng online maraming pagpipilian na pagsusulit tungkol sa Paxful platform. Ang pagsusuri ay batay sa iyong mga webinar at pagsasanay. Mahalagang makibahagi ka sa mga pagsasanay dahil inaasahan namin na ang lahat ng mga Ambassador ay malalaman ang mga pasukan at labasan sa aming platform.

Bilang Embahador, ano ang kailangan kong gawin para sa meet up ko?

 • Magmungkahi ng lokasyon
 • Magkaroon ng mga listahan ng dadalo (kahit man lang inaasahang bilang)
 • Magpasya ng uri ng pagpupulong (networking, presentasyon mo, talakayan ng panel , atbp.)
 • Ihanda ang iyong presentasyon
 • Ibahagi ang iyong presentasyon sa iyong Peer Program Coordinator
 • Ibahagi ang iyong panukalang badyet at ibang mga detalye tungkol sa programa

Kapag lumipat ako sa susunod na antas, mapapanatili ko rin ba ang mga benepisyo ko mula sa dating level?

Oo, maitatago mo ang lahat ng iyong benepisyo.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga benepisyo ng bawat level?

ppp_pres_06new.jpg 
Mga artikulo sa seksyong ito