Pagdaragdag ng bank account sa profile ng user

Ipinakikita ng artikulong ito kung paano magdagdag ng mga detalye sa bangko sa profile mo para hindi mo na kailangang manwal na magpadala ng sensitibong impormasyon sa kasosyo mo sa trade sa tuwing may trade ka gamit ang bank transfer. 

1. Mag-login sa account mo, i-hover sa ibabaw ng username mo at pindutin ang Settings.
Email_verification_1.png
Lilitaw ang page ng Account settings.

2. Laging ihanda ang mga detalye ng account mo sa bangko at pindutin ang Mga account sa bangko sa kaliwang menu.
pointertoBankAccounts.png

3. Pumili ng uri ng account, bansa, at currency at pindutin ang SUSUNOD.
AddAccountstep_3.png
Lilitaw ang dialog box na idagdag ang account sa bangko.

4. Kumpletuhin ang sumusunod na mga field:
AddBank3.png

Pangalan ng Field Deskripsyon Mga Komento
Routing Number Ang ginamit na siyam na digit code para tukuyin ang pinansiyal na institusyon. USA lang
Numero ng Account Personal na numero ng account mo kasama ang bangko.  
Pangalan ng May-ari ng Account Pangalan ng may-ari ng account. Ang pangalan ng may-ari ng account ay dapat pareho sa nakasaad sa account.
IBAN Ang Iyong Pandaigdig Na Numero Ng Account Sa Bangko EU lang
Bangko Pangalan ng bangko mo. Nigeria lang

5. Pindutin ang IPAKITA ANG IMPORMASYON PARA SA MABILIS NA PAGLILIPAT (opsyonal) at kumpletuhin ang karagdagang mga field tulad ng mga sumusunod:
AddBank3.1.png
AddBank5.png

Pangalan ng Field Deskripsyon Mga Komento
Bansang tinitirhan ng may-ari ng account Kasalukuyan mong bansang tinitirhan. Tulad ng binanggit sa mga dokumentong nauugnay sa account sa bangko. Hindi ito ang bansa na ikaw ay isang mamamayan.
Estado/rehiyon ng may-ari ng account Kasalukuyan mong estado o rehiyong tinitirhan. Tulad ng binanggit sa mga dokumentong nauugnay sa account sa bangko.
Siyudad ng may hawak ng account Kasalukuyan mong lungsod na tinitirhan. Katulad ng binanggit sa account ng bangko na nauugnay sa mga dokumento.
ZIP code ng may-ari ng account ZIP code ng kasalukuyang mong tinitirhan. Tulad ng binanggit sa mga dokumentong nauugnay sa account sa bangko.
Address ng may hawak ng account Kumpletong adres ng tirahan mo. Tulad ng binanggit sa mga dokumentong nauugnay sa account sa bangko.

6. Pindutin ang MAGDAGDAG NG ACCOUNT.
Addbank6.png
Idadagdag ang account mo sa listahan ng mga account mo sa bangko sa profile mo.

Tandaan: 

  • Maaari mong i-edit/tanggalin ang mga detalye ng account mo sa hinaharap.
  • Kung mula ka sa bansang walang nakikilalang bangko, hindi mo magagamit ang feature na ito. Sa sandaling ito, sinusuportahan namin ang mga bangko sa US, Nigeriat ang mga bansa sa EU.
  • Maaari kang mag-save ng maraming account sa bangko at gamitin ang lahat ng iyon para sa lahat ng mga trade ng paglilipat sa bangko.

accountinthelist.png

Para sa higit na impormasyon, basahin ang tips namin kung paano bumili ng bitcoin gamit ang paglilipat sa bangko o tingnan kung paano magdagdag ng account sa bangko nang direkta mula sa trade chat.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa