Hindi tumutugon na kasosyo ng trade

Ang hindi sumasagot na mga kasosyo sa trade ay karaniwang nakikita.

Nagbebenta ka ba ng bitcoin at ang buyer mo ay hindi na sumasagot?
Huwag mag-alala dahil hangga't hindi pa napipindot ng buyer ang “Markado bilang Bayad na” ang mga coins mo ay ilalabas mula sa escrow sa oras na matapos na ang trade. Kapag pinindot ng buyer ang “Markado bilang Bayad na” pero hindi ka nakatanggap ng anumang bayad, maaari mong hilingin sa buyer na kanselahin ang trade dahil walang bayad na ibinigay. Kapag hindi kinansela ng buyer lilitaw ang countdown. Hintaying matapos ang countdown pagkatapos ay mapipindot mo na ang “Dispute”. Kapag nagsimula na ang dispute, bigyan ng panahon ang mga moderator para tingnan ito. Pagkatapos ay ibabalik sa iyo ang mga bitcoin. Tandaan na lamang dito ang mga beripikadong vendor. 

Gayundin sa mga bumibili na nagsimulang magtrade sa hindi sumasagot na vendor. Kung sinimulan mo ang trade at waring offline ang vendor o hindi sumasagot, ang pinakamabuting gawin mo ay kanselahin ang trade at subukan mo sa ibang vendor. Kung hindi sumasagot ang vendor, inaprubahan ang bayad at pagkatapos ay hindi na sumasagot, kailangan mong “Markarhan ang trade bilang Bayad na” para hindi mapaso ang trade. Kapag napaso na ang trade, mababawi ng seller ang mga bitcoin mula sa escrow. Kung nakalimutan mo pindutin ang “Markado bilang Bayad na”, pero kung naisagawa na ang pagbabayad, higit na mas mahirap na mabawi ang coins mo.

Para sa higit na impormasyon sa mga dispute, pindutin dito.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa