Rules for Selling Cryptocurrency

Being a Paxful seller can be very profitable if you follow some basic rules. To get you started, we’ve compiled a few rules to make selling cryptocurrency not only easy but safe and secure as well:

1. Tanggapin ang pananagutan mo para sa posibleng mga panganib.

Ginagawa namin sa Paxful ang buong makakaya namin upang dagdagan ang antas ng seguridad sa aming platform. Gayunman, tulad mo bilang isang seller, dapat mong tanggapin ang lahat ng panganib at pananagutan kaakibat ng pakikipagtrade. Nasa pagpapasya mo ang pagprotekta sa iyong sarili mula sa mga milisyosong user at batid na mga scam. Tingnan ang aming patnubay ng seguridad at tips ng kaligtasan fpara sa higit na impormasyon.

2. Ang pagbroker ng mga code ng gift card ay mahigpit na ipinagbabawal sa Paxful.

Brokering is when you buy a gift card code from a third party and resell it later to someone else. This goes against the Paxful Terms of Service and is strictly prohibited. This rule applies both to e-codes and physical gift cards. 

3. Laging sumagot sa mga buyer.

 • Kung wala ka sa computer mo, mangyaring i-deactivate ang lahat ng alok mo. Madali mo itong magagawa sa iyong Dashboard. Makatutulong din ito sa iyo na makaiwas na malock ang iyong BTC sa trade escrow kapag nagsimula ang buyer sa pakikipagtrade sa oras na wala ka.

 • When a buyer starts a trade with you, say “Hi” and let them know you are ready to trade.
  Example: “Hi, I am ready, please follow the instructions and you can have your cryptocurrency in no time!“. This message may sound too simple and obvious. However, according to our statistics, a high number of canceled trades are due to an unresponsive seller. Please show to the buyer that you are ready.

4. Panatilihin ang maayos na pananalita sa iyong mga kasosyo sa trade.

Ang masamang pananalita at bastos na tono ay hindi pinapayagan sa aming platform. Maging maunawain sa mga buyer dahil ang ilan sa kanila ay maaaring walang karanasan sa pakikipagtrade. Kung nahaharap ka sa anumang seryosong isyu sa kasosyo mo sa trade, imbitahan ang aming mga tagapamagitan sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang dispute.

5. Sumulat ng malinaw na mga termino ng alok at mga tagubilin ng trade.

 • Have both offer terms and trade instructions in a simple short bulleted or numbered list. Read more on how to write good offer terms and trade instructions. This is relevant when creating your own offer.

 • If you have special payment-related procedures that may delay the release of cryptocurrency for a longer period, make it clear for the buyer. This must be frankly stated in your offer terms and trade instructions. You must make sure that the buyer understands that the release of cryptocurrency may be reasonably delayed. Release time may not exceed the time stated in your terms. (Remember that Paxful advertises p2p service as instant.)

 • Isulat ang tamang mga termino ng alok. Nakikita ng buyer ang mga termino ng alok bago siya magsimula sa trade. Maaari itong maglaman ng impormasyon tungkol sa trade.

  Halimbawa: pag-upload ng litrato ng ID, pag-upload sa resibo ng cash, pagtanggap sa pisikal na gift card lang, atbp.

  Tandaan na iniiwasan ng mga buyer ang mga alok na may kumplikadong mga termino. Ang malinaw na termino ay nagbibigay din ng kalamangan sa kaso ng dispute. Never hayaang blangko ang seksyong ito habang gumagawa ng alok.

 • Sumulat ng malinaw na mga tagubilin ng trade. Ang mga tagubilin ng trade ay ipinakikita sa buyer sa oras na magsimula ang trade. Ang mga tagubilin ay nagbibigay ng karagdagang patnubay sa kasosyo mo sa trade at dapat naglalaman ng malinaw na mga hakbang.

 • Bigyan ang mga customer mo ng makatutulong na mga pantulong at halimbawa kung kinakailangan. Halimbawa, kung kailangan mong mag-upload n selfie gamit ang ID na may litrato, maglagay ng halimbawang litrato.

6. Alamin ang pinakamababang halaga ng trade sa aming platform.

It’s important that you know what the minimum trade amount set on Paxful. Currently, the minimum trade amount is 10 USD to buy cryptocurrency. If you are selling cryptocurrency, the minimum is 0.001 BTC.

7. Huwag gumamit ng mga third party para sa pagbabayad.

Ikaw ang taong may pananagutan sa pagtanggap at pagproseso ng mga bayad. Kung wala kang kontrol sa pagbabayad at ang pananagutan mo sa paglilipat sa iba, maaari itong isaalang-alang bilang panlilinlang. Halimbawa, sa kaso ng bank transfer, ikaw ang dapat na may-ari ng account, kng altcoin, dapat ikaw ang may-ari ng wallet, atbp.

8. Hindi pinahihintulutan ang mga trade sa labas ng escrow.

Mahalaga na hindi mo ibigay sa ibang mga user ang impormasyon ng contact mo para makipagtrade sa daloy ng pakikipagtrade sa labas ng Paxful. Dapat gamitin ang Paxful escrow sa lahat ng oras o ang account mo ay maba-ban. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbabayad ng mga singil sa escrow sa aming platform habang nakikipagtrade sa labas ng serbisyo ng escrow, inilalantad mo ang BTC mo sa mas mataas na panganib dahil ang team ng imbestigasyon namin ay hindi makakatulong sa iyo sakaling may pagtatalo.

9. Ang mga negosasyon sa presyo ay mahigpit na ipinagbabawal.

A buyer of cryptocurrency must pay the exact price that is set for trade. If during a trade both sides agree to change the amount, a new trade must be re-opened for the correct amount. Price negotiations within the same trade are against our Terms of Service.

Check our guide on how to sell cryptocurrency on Paxful to have an overview of our trade flow.

 

Mga artikulo sa seksyong ito