Mga tuntunin sa pagbebenta ng mga bitcoin

Maaaring kumita nang malaki bilang isang Paxful seller kapag sinunod mo ang ilan sa mga basic na tuntunin. Para magsimula, pinagsama-sama namin ang ilan sa mga tuntunin para magbenta ng bitcoin hindi lang madali kundi ligtas at sigurado rin:

1. Tanggapin ang pananagutan mo para sa posibleng mga panganib.

Ginagawa namin sa Paxful ang buong makakaya namin upang dagdagan ang antas ng seguridad sa aming platform. Gayunman, tulad mo bilang isang seller, dapat mong tanggapin ang lahat ng panganib at pananagutan kaakibat ng pakikipagtrade. Nasa pagpapasya mo ang pagprotekta sa iyong sarili mula sa mga milisyosong user at batid na mga scam. Tingnan ang aming patnubay ng seguridad at tips ng kaligtasan fpara sa higit na impormasyon.

2. Ang pagbroker ng mga code ng gift card ay mahigpit na ipinagbabawal sa Paxful.

Ang pagbroker ay kapag bumibili ka ng code ng gift card mula sa third party at pagkatapos ay ibebenta ito sa iba. Ito ay labag sa Mga Termino ng Serbisyo ng Paxful at mahigpit na ipinagbabawal. Ang tuntuning ito ay magagamit sa mga e-code at pisikal na mga gift card. Basahin ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga paglalarawan sa pakikipagtrade gamit ang gift card.

3. Laging sumagot sa mga buyer.

 • Kung wala ka sa computer mo, mangyaring i-deactivate ang lahat ng alok mo. Madali mo itong magagawa sa iyong Dashboard. Makatutulong din ito sa iyo na makaiwas na malock ang iyong BTC sa trade escrow kapag nagsimula ang buyer sa pakikipagtrade sa oras na wala ka.

 • Kapag nagsimulang makipagtrade ang buyer sa iyo, magsabi ng “Hi” at ipaalam sa kanil na handa ka nang makipagtrade.
  Halimbawa: “Hi, handa na ako, pakisundin ang mga tagubilin at makukuha mo ang bitcoin mo anumang oras!“. Ang mensaheng ito ay mukhang napakasimple at halata. Gayunman, ayon sa aming statistics, ang karamihan ng bilang ng mga nakanselang trade ay dahil sa hindi sumasagot na seller. Ipakita sa buyer na handa ka na.

4. Panatilihin ang maayos na pananalita sa iyong mga kasosyo sa trade.

Ang masamang pananalita at bastos na tono ay hindi pinapayagan sa aming platform. Maging maunawain sa mga buyer dahil ang ilan sa kanila ay maaaring walang karanasan sa pakikipagtrade. Kung nahaharap ka sa anumang seryosong isyu sa kasosyo mo sa trade, imbitahan ang aming mga tagapamagitan sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang dispute.

5. Sumulat ng malinaw na mga termino ng alok at mga tagubilin ng trade.

 • Gawing simple na nakashort bullet at nakalista na may numero ang mga termino ng alok at tagubilin sa trade. Basahin ang higit kung paano sumulat ng magagandang termino ng alo at mga tagubilin ng trade. Ito ay nauugnay kapag lumilikha ng sarili mong alok.

 • Kung mayroon kang espesyal na mga pamamaraan na nauugnay sa pagbabayad na maaaring mag-antala sa paglalabas ng bitcoin nang matagal na panahon, linawin ito sa buyer. Dapat tuwiran itong banggitin sa iyong mga termino ng alok at mga tagubilin sa trade. Dapat mong tiyakin na ang paglalabas ng bitcoin ay maaaring makatwirang maantala. Ang oras ng pagrelease ay maaaring hindi lumampas sa binanggit sa iyong mga termino. (Tandaan na pinatatalastas ng Paxful ang serbisyong p2p bilang agaran.)

 • Isulat ang tamang mga termino ng alok. Nakikita ng buyer ang mga termino ng alok bago siya magsimula sa trade. Maaari itong maglaman ng impormasyon tungkol sa trade.

  Halimbawa: pag-upload ng litrato ng ID, pag-upload sa resibo ng cash, pagtanggap sa pisikal na gift card lang, atbp.

  Tandaan na iniiwasan ng mga buyer ang mga alok na may kumplikadong mga termino. Ang malinaw na termino ay nagbibigay din ng kalamangan sa kaso ng dispute. Never hayaang blangko ang seksyong ito habang gumagawa ng alok.

 • Sumulat ng malinaw na mga tagubilin ng trade. Ang mga tagubilin ng trade ay ipinakikita sa buyer sa oras na magsimula ang trade. Ang mga tagubilin ay nagbibigay ng karagdagang patnubay sa kasosyo mo sa trade at dapat naglalaman ng malinaw na mga hakbang.

 • Bigyan ang mga customer mo ng makatutulong na mga pantulong at halimbawa kung kinakailangan. Halimbawa, kung kailangan mong mag-upload n selfie gamit ang ID na may litrato, maglagay ng halimbawang litrato.

6. Alamin ang pinakamababang halaga ng trade sa aming platform.

Mahalagang malaman mo ang pinakamababang halaga ng trade na itinakda ng Paxful. Sa kasalukuyan, ang pinakamababang halaga ng trade ay 10 USD para bumili ng mga bitcoin. Kung nagbebenta ka ng mga bitcoin, ang pinakamababa ay 0.001 BTC.

7. Huwag gumamit ng mga third party para sa pagbabayad.

Ikaw ang taong may pananagutan sa pagtanggap at pagproseso ng mga bayad. Kung wala kang kontrol sa pagbabayad at ang pananagutan mo sa paglilipat sa iba, maaari itong isaalang-alang bilang panlilinlang. Halimbawa, sa kaso ng bank transfer, ikaw ang dapat na may-ari ng account, kng altcoin, dapat ikaw ang may-ari ng wallet, atbp.

8. Hindi pinahihintulutan ang mga trade sa labas ng escrow.

Mahalaga na hindi mo ibigay sa ibang mga user ang impormasyon ng contact mo para makipagtrade sa daloy ng pakikipagtrade sa labas ng Paxful. Dapat gamitin ang Paxful escrow sa lahat ng oras o ang account mo ay maba-ban. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagbabayad ng mga singil sa escrow sa aming platform habang nakikipagtrade sa labas ng serbisyo ng escrow, inilalantad mo ang BTC mo sa mas mataas na panganib dahil ang team ng imbestigasyon namin ay hindi makakatulong sa iyo sakaling may pagtatalo.

9. Ang mga negosasyon sa presyo ay mahigpit na ipinagbabawal.

Dapat bayaran ng buyer ng bitcoin ang eksaktong presyo na itinakda para sa trade. Kung sa oras ng trade ay sumangayon ang parehong panig na palitan ang halaga, ang bagong trade ay dapat buksang muli sa tamang halaga. Ang negosasyon sa presyo sa loob ng parehong trade ay labag sa aming Mga Termino ng Serbisyo.

Tingnan ang aming patnubay sa paano magbenta ng mga bitcoin sa Paxful para magkaroon ng mga buod ng aming daloy ng trade.


Mga artikulo sa seksyong ito