มาร์จิ้น

มาร์จิ้นเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากราคาต้นทุน เพื่อกำหนดราคาขายขั้นสุดท้าย มาร์จิ้นเป็นกำไรขั้นต้นของคุณซึ่งสามารถคำนวณในรูปมูลค่าหรือเปอร์เซ็นต์ของเงินจริง โดยเปอร์เซ็นต์จะคำนวณจากราคาขายขั้นสุดท้าย มาร์จิ้นสามารถเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ มาร์จิ้นที่เป็นค่าลบหมายความว่าคุณคาดว่าผู้ซื้อจะชำระเงินสำหรับรายการสินค้านั้นน้อยกว่าราคาต้นทุน

 

บทความในส่วนนี้

ดูเพิ่มเติม